Pirjo Komulainen

Blogi

Sitoudun tasa-arvon peruskirjaan


Sitoudun tasa-arvon peruskirjaan
Peruskirja rakentuu perusperiaatteista, peruskirjan ja sen sitoumuksien toteuttamisesta sekä itse tasa-arvoartikloista. Sen perusperiaatteita ovat:

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo on perusoikeus.
  • Naisten ja miesten tasa-arvon varmistaminen edellyttää moninkertaisen syrjinnän ja heikomman aseman tunnistamista ja käsittelemistä.
  • Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan edellytys.
  • Sukupuoleen perustuvien stereotypioiden poistaminen on olennaista naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamisessa.
  • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen edellyttää tasa-arvonäkökohtien huomioimista paikallis- ja aluehallinnon kaikissa toiminnoissa.
  • Naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen tarvitaan asianmukaisesti resursoituja toimintasuunnitelmia.

(lähde:http://www.tasa-arvovaalit.fi/haaste)