Ryhmäpuhe aluevaltuustossa tuotannon järjestämisen periaatteista

Ajankohtaista

Tuotannon järjestämisen periaatteiden hyväksyminen ja esitetyn toimintatavan vahvistaminen on tervetullut lisä hyvinvointialueen toiminnan ohjauksen työkalupakkiimme.  

On ensiarvoisen tärkeää, että meillä on vaihtoehtoisia, tietoon perustuvia tapoja järjestää palvelut ja että olemme varautuneet myös häiriötilanteisiin. Liian suuri riippuvuus ostopalveluista voi asettaa meidät tilanteeseen, jossa hinnat karkaavat käsistä, palvelu ei pysty joustamaan tarpeita vastaavaksi ja häiriötilanteiden hoitaminen vaikeutuu. Siksi on hyvä, että meillä jo ennakolta on mietitty ja arvioitu kunkin palvelun ja palvelukokonaisuuden kohdalla, mikä on vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja väestön palvelutarpeeseen parhaiten vastaava tuotannon järjestämistapa.


Tuotannon järjestämisen periaatteissa on erityisen hyvin kuvattu yhtenäiset ohjauksen käytännöt, jotka koskevat sekä omaa että ostettua palvelua. 

Yhteistyö ostopalvelua tuottavan tahon kanssa on parhaimmillaan tiivistä yhteistyötä ja avointa vuoropuhelua. Yhteistyö alkaa jo kilpailutuksen valmisteluvaiheessa ja jatkuu koko sopimuskauden.

Omien palvelujen tuotteistaminen on avainasemassa, kun kustannusvertailua tehdään vastaaviin ostopalveluihin. Meillä tulee olla tiedossa oman tuotannon todelliset kustannukset, jotta vertailu olisi aitoa. Ostopalvelun hinnassa tulisi huomioida varsinaisen laskutettavan yksikköhinnan lisäksi kilpailutuksien, ohjauksen, sopimusvalvonnan ja asiakkaan saaman palvelun laadun, vaikuttavuuden ja riittävyyden valvonnan kustannukset. 

Kilpailutuksen valmistelu vie paljon resursseja ja aiheuttaa kustannuksia, jotka eivät ole näkyneet palveluntuottajan omakustannushinnassa. Toisaalta huolellisesti valmisteltu tarjouspyyntö toimii laadun varmistajana ja on hyvä vertailukohta omaan vastaavaan palveluun. Tavoitetilanahan tulisi olla asiakkaan näkökulmasta oman ja ostetun palvelun laadun tasavertaisuus.

Sopimusehtojen noudattamisen valvonnassa varmistetaan, että palvelu sisältää ne laatu- ja muut vaatimukset, joista sopimuksen mukaan maksetaan. Omavalvonta on tietysti laadukkaan palvelun perusta, mutta on myös varmistettava, että se toimii käytännössä. Ohjaus- ja valvonta vaatii resursseja ja lisää hyvinvointialueen kustannuksia. Siksi on perusteltua hintavertailussa huomioida myös nämä kustannukset.


Kaiken kaikkiaan tuotannon järjestämisen periaatteet ja toimintatavat -asiakirja on selkeä ja antaa hyvät edellytykset myös päättäjille seurata ja arvioida onnistumista erilaisten palvelujen tuottamisentapojen toteuttamisessa. 

Sote-järjestämislain ja Hyvinvointialuelain mukaan meillä on kuitenkin aina vastuu varmistaa, että asiakas saa lakien mukaiset tarpeisiinsa vastaavat palvelut. Siten oman palvelutuotannon toimivuudesta ja riittävyydestä on aina erityisesti huolehdittava. 

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä kannattaa päätösehdotusta ja kiittää hyvästä valmistelusta.

Pirjo Komulainen, aluevaltuutettu, palvelujen järjestämisen lautakunnan varapj. (sd)