Arviointikertomus/ puheenvuoro

§ 32 Arviointikertomus 2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tulee vuosi vuodelta paremmaksi sekä ulkoasultaan että sisällöltään. Siitä suuri kiitos lautakunnalle ja kehotus edetä samaan suuntaa jatkossakin.

Olen erityisen iloinen siitä, että tarkastuslautakunta on puuttunut salaisiin ja ei- julkisiin asiakirjoihin ja niiden piilottamisen laillisuuteen. Lisäksi olisi hyvä porautua otsikkotasoa syvemmälle eli liitetasolle. Liitteiden näkymättömyys on jo pidemmän aikaa huolestuttanut minua nimenomaan julkisuuslain näkökulmasta. Mehän CasMin kautta näemme liitteet, mutta kuntasivuilla olevien esityslistojen ja pöytäkirjojen liitteiden osalta olemme me ja kuntalaiset pimennossa, jos niitä ei ole sinne laitettu.

Tarkistin nyt pikaisesti tämän vuoden pöytäkirjat kuntasivulta. Löysin 12 pykälää, jossa päätösesityksessä mainitaan liite, mutta sitä ei kuitenkaan ole näkyvillä. Voi olla, että näitä olisi enemmänkin, jos kävisi esittelytekstit vielä läpi. Mutta 12 on liikaa. Pitäkää siis tarkastuslautakunnassa tätä asiaa aktiivisesti esillä jatkossakin.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta lukiessa kiinnitin tietysti suurimman huomion oman lautakuntani kaupunkikehityksen saamiin arviointeihin. Tavoiteasettelu ja niihin liittyvät mittarit ovat olleet meillä agendalla jo pidemmän aikaa, mutta olemme odottaneet strategian ja strategiakartan valmistumista, jonka pohjalta voimme uudistaa niin tavoiteasettelun kuin mittariston ja tavan, jolla raportoimme saavutuksistamme.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kaupunkikehityksen hankinta- ja sopimusosaamiseen viitaten sisäisen tarkastajan raporttiin kaupungin paikkaus- ja päällytysurakoiden hankinnasta. Tämä viittaus kyllä mielestäni osoitti enemmänkin sen, että kaupunkikehityksessä tartutaan ripeästi epäkohtiin ja tuodaan ne avoimesti esille. Ei piilotella vaan selvitetään ja korjataan tilanne. Kaukeen on jo rekrytoitukin tämän alan osaajia ja tietysti myös kauke käyttää kaupungin omia hankintapalveluja hyödykseen ja totetuttaa hankinnat sen ohjeistuksen mukaan. Hankinta- ja sopimusosaaminen on myös sitä, että osataan arvioida oman osaamisen taso ja tarvittaessa hankintaan ostopalveluna erityisosaamista niin hankintojen valmisteluihin kuin sopimusasioihinkin.

Pidän myös erittäin hyvänä tarkastuslautakunnan ehdotusta valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden kokoamisesta kaupungin nettisivuille, josta kaikilla on mahdollista seurata aloitteiden etenemistä. Samalla huolestuneena totesin, että tarkastuslautakunnan mielestä Auertien-Isokydäntien liittymän katusuunnitelmaa ei olisi pitänyt toteuttaa ennen kuin valtuustoaloite pyöräilykaupungista olisi käsitelty. Kyseessähän oli liikenneturvallisuuskohde mm. päiväkodin vuoksi. Järvenpään pyöräliikenteen kehittäsmissuunnitelman periaatteet hyvksyttiin kaupunginhallituksessa huhtikuussa. Olisko tämän liikenneturvallisuuskohteen kanssa pitänyt odottaa näin pitkään? Toivon mukaan olen tulkinnut tarkastuslautakunnan ajatuksen väärin ja kun pyöräilyn kehittämissuunnitelman toteuttamisesta päätetään 10- vuotisen investointiohjelman käsittelyn yhteydessä, suhtaudumme myötämielisesti siinä kohdin tarvittavaan investointiin ja saadaan aloitteen ja kehittämissuunnitelman mukaiset parannukset saadaan vauhtiin.

Ja kuten jo tuossa alussa sanoin, erittäin hyvä arviointikertomus joka vain paranee vuosi vuodelta

Kiitokset!

Kommentit

Jätä kommentti