Elinikäinen oppiminen #pidetaankaikkimukana

”Sivistys ei pääty kouluun tai johonkin tiettyyn tutkintoon, vaan koko elämä on sitä koulua, jossa yksilö muokataan ihmiseksi”. J. V. Snellman

Sivistys ei ole vain oppimista ja opettelua eikä sitä saavuteta oppimääriä omaksumalla. Sivistys kasvaa ihmisessä sisältä päin ja kasvualustana sille on ihmisen saama kasvatus, hänen omaksuma tieto, joka kehittyy elämänkokemuksen ja ihmisen oman ajattelun seurauksena. Kaiken tämän lisäksi ihmisellä pitää olla sydäntä tuntea sellaista, mikä ei koske itseä sekä silmiä ja korvia nähdä ja kuula ohi sen, mikä on ilmeistä tai näennäisen ilmeistä.  Sivistystä voidaan pitää viisauden lajina. Viisauden, joka hakee syitä, ei syyllisiä. Viisauden, jota ei ole valjastettu lyhyen hyödyn tavoittelun välikappaleeksi.

Järvenpään demarien vaaliohjelmassa on käsitelty sivistykseen liittyviä kunnallisia painopisteitä, jotka ovat omalta osaltaa tärkeässä roolissa elinikäisessä oppimisessa, jota tänä päivänä tarvitaan enemmän kuin koskaan maailman ja yhteiskunnan muuttuessa nopeaan tahtiin.