HSL/ ryhmäpuheenvuoro

§ 69 Järvenpään HSL-selvitys

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä muut kuulijat

Kun HSL:n liittyminen tuli valtuustoryhmässämme asialistalle ensimmäisiä kertoja, pyysin ryhmäämme pidättäytymään kantojen lukkoon lyömisestä vielä siinä vaiheessa ja odottamaan, kunnes olisimmekuulleet ja tutustuneet kaikkiin asiaa koskeviin selvityksiin ja esityksiin.

Näin olemme tehneetkin ja täytyy todeta, että ryhmämme on aidon oikeasti pohtinut ja pyöritellyt HSL:n liittymisen merkitystä, vaikutuksia ja seurauksia monelta kantilta ja tältä pohjalta jokainen meistä on muodostanut mielipiteensä ja päässyt omaan ratkaisuunsa.

Ei, me emme ole yhtä mieltä tässä asiassa. Me emme myöskään ehdottomasti vastusta HSL:n liittymistä, mutta kantamme eroavat siinä, onko nyt oikea aika liittyä vai voisiko ratkaisun tehdä myöhemmin ehkäpä ensi valtuustokaudella. Pitäisikö katsoa, mikä on toimintaympäristö viiden vuoden kuluttua vai hypätä junaan jo nyt. Vai onko viiden vuoden kuluttua jo myöhäistä jolloin voimme vain todeta, että juna meni jo.

Kokemuksia ristiriitaisista lupauksista, epävarmuus tulevasta toimintaympäristöstä, tunne siitä, mihin voi uskoa kun esitetään oletuksia eri suuntaan ja uhkakuvia ilmassa on niin paljon. Kaupungin taloudellinen tilanne arveluttaa. Onko nyt oikea aika investoida HSL:n kun samalla teemme leikkauslistoja ja mietimme palvelujen heikentämistä.

Toisaalta HSL:n liittyminen voidaan nähdä investointina, joka pitkällä aikavälillä maksaa itsensä takaisin kaupungin kasvaneena vetovoimana ja sitä kautta veroja maksavan väestön lisääntymisenä. Onko kyse siitä, haluammeko kuulua selkeästi Helsingin seutuun, laajentaa työssäkäyntialuettamme ja toisaalta saavutettavuuttamme. Pystytäänkö HSL:n kautta parantamaan julkista liikennettä ja miten hyvään suuntaan.

Nämä kaikki ja monet muut perustelut mielessä olemme nyt tekemässä päätöstä HSL:n puolesta tai vastaan. Meillä ei ole ryhmäpäätöstä. Ja hyvä niin, sillä näillä argumenteilla voisi päätös olla oikeastaan kumpi hyvänsä. Sekä HSL:n puolesta puhujien että sitä vastustavien perustelut ovat hyviä. Siksi tätä päätöstä voidaankin sanoa vaikeaksi, sillä koemme, että oikeastaan tämän hetkisen tiedon valossa ei ole olemassa oikeita tai vääriä perusteluja puoleen tai toiseen. Päätös on kuitenkin nyt tehtävä ja yhteisten keskustelujen, kaupunkilaisten kuulemisen, tausta-aineistoon tutustumisen ja ehkä tärkeimmän eli perusteellisen harkinnan jälkeen jokainen meistä on muodostanut kantansa HSL:n ja sen mukaan äänestää.

Vielä haluan kiittää hyvästä ja perusteellisesta valmistelusta kaikkia siihen osallistuneita. Tietoa ja selvitystä olemme päätöksentekomme pohjaksi saaneet hyvin.

Kaupunginhallituksen päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto 

  1. päättää, että Järvenpään kaupunki liittyy HSL:n jäseneksi ja hyväksyy osaltaan HSL:n perussopimuksen, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin
  2. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään Järvenpään kaupungin peruspääomaosuuden HSL:ssä, mikäli jäsenyys kohdan 1 mukaisesti astuu voimaan
  3. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarvittavat teknisluonteiset tarkistukset ja muutokset perussopimukseen sekä päättämään kohdassa 1 tarkoittettujen ehtojen täyttymisestä, siten että jäsenyys astuu voimaan 1.1.2022.

Käsittely valtuuston kokouksessa

Ennen keskustelun avaamista kaupunginjohtaja esitteli asiaa.

Käsittelyn kuluessa Arto Luukkanen (PS) ehdotti Kristiina Vainikan (PS) kannattamana, että Järvenpää ei liity HSL:ään.

Pekka Luuk (SDP) ehdotti Viljo Smedin (SDP) kannattamana, että valtuusto hylkää päätösehdotuksen HSL:ään liittymisestä.

Valtuuston päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen äänin 35 JAA-ääntä 16 EI-ääntä 0 TYHJÄÄ kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kahdeksan valtuutettua jätti eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  • Satu Haaparanta, Viljo Smed, Pekka Luuk, Kristiina Vainikka, Seppo Heino, Arto Luukkanen, Terja Edry, Peter Hagman.

Kommentit

Jätä kommentti