Hyvinvointialueella tarvitaan tiivistä yhteistyötä moneen suuntaan

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta ja tällä hetkellä valmistaudutaan vaaleihin, joissa valitaan alueelle päättäjät. Nämä vaalit ovat erityisen tärkeät siksi, että niissä valitut päättäjät luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan alueellemme.  

Päätettäväksi tulevat niin palveluverkko, palvelun sisällöt kuin henkilöstönkin työhyvinvointiin ja asemaan liittyvät asiat. Yhteistyön ja luottamuksen on toimittava alusta lähtien paitsi päättäjien kesken myös päättäjien ja virkamiesten kesken. Verkostot on säilyttävä aktiivisina alueen kuntien päättäjiin ja asukkaisiin, koska yhdyspintoina kuntiin jäävät edelleen ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työ. Vain yhteistyön avulla voidaan varmistaa, ettei kukaan alueen asukkaista jää väliinputoajan asemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 

Keski-Uudellamaalla olemme siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että keusote on jo osaltaan ehtinyt aloittaa palvelujen rakentamisen olemassaolonsa aikana. Alkutaipale on ollut kuoppainen ja uutta on jouduttu luomaan historiallisen vaikeassa tilanteessa koronan vuoksi. Pandemia on syönyt osan siitä, mitä olisi voinut sitä saavuttaa. Kun taistelu koronaa vastaan on voitettu, sen vaikutukset jatkuvat vielä pitkään. Hyvinvointialueella on edessään iso urakka hoitovelan ja koronan aiheuttamien pitkäaikaisvaikutusten korjaamisessa samalla kun on panostettava alueen palvelujen saatavuuteen ja kestävyyteen niin että pystytään ehkäisemään uuden hoitovelan syntymistä sekä varautumaan mahdollisiin tuleviin vastaaviin kriiseihin.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia jossain elämän vaiheessa. Toisia enemmän, toisia vähemmän. Hyvä lähtökohta on, että jokainen alueen asukas voi luottaa siihen, että saa hyvinvointialueelta tukea ja hoitoa juuri silloin kun sitä tarvitsee. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevien päättäjien onkin pystyttävä näkemään laajasti alueen kokonaisuus sen asukkaiden tarpeista lähtöisin ja vastattava niihin. Tämä edellyttää niin palvelujen käyttäjien kuin työntekijöidenkin kuulemista ja osallistamista sekä palvelujen kehittämisessä että arvioinnissa. Keusotessa on jo asiakasraadit käytössä ja näiden toimintaa on edelleen kehitettävä ja otettava myös päättäjät aktiivisesti mukaan raateihin. 

Tavoitteet ovat haastavia, mutta emmehän me keski-uusimaalaiset niitä säikähdä vaan toimimme sinnikkäästi niitä kohti. 

Kommentit

Jätä kommentti