Kaupunginvaltuusto, kokous 10.12.2018/Palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 muutosesitys

§ 103 Järvenpään kaupungin investointiohjelma ja palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 /Muutosesitys

Palveluverkkosuunnitelma sisältää vuosien 2019-2028 välisen ajan palveluverkon kehittämisen.

Palveluverkkosuunnitelmalla on tärkeä merkitys pitkän tähtäimen suunnittelussa niin tilahallinnan, maankäytön kuin palvelutuotannon osalta. Erityisen tärkeänä tässä kokonaisuudessa ovat erillisselvitykset, joiden pohjalta lähestulkoon kaikkien isompien asioiden valmistelu lähtee liikkeelle.
Näissä erillisselvityksissä tutkitaan ”tapauskohtaisesti kaupungin kannalta kaikkein järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen.”

Palvelutuotantoa tutkitaan kolmesta eri näkökulmasta

  1. Rakennusten
  2. Palveluiden tuotannon
  3. Maanjalostuksen

En epäile, etteivät nämä näkökulmat sisältäisi myös vaikutusarviota yleisestä hyvinvoinnista ja terveyden edistämisesta tai erikseen lasten näkökulmasta.

Selvityksillä on kuitenkin niin tärkeä merkitys lopputulokseen, että esitän seuraavaa muutosta palveluverkkosuunnitelman tekstiin:

2.2 Erillisselvitykset

Toinen lause:

Erillisselvitysten tehtävänä on tutkia tapauskohtaisesti kaupungin kannalta kaikkein järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen. Erillisselvitys sisältää myös lapsivaikututusarvion ja terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin.

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen äänin 1 JAA-ääntä, 50 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ pohjaehdotuksen mukaisesti Komulaisen ehdotuksen mukaisella täydennyksellä siten että sivulle 5 kohtaan 2.2 Erillisselvitykset lauseen ”Erillisselvitysten tehtävänä on tutkia tapauskohtaisesti kaupungin kannalta kaikkein järkevin ja taloudellisin tapa palveluiden tuottamiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen.” jälkeen tehdään seuraava lisäys: ”Erillisselvitys sisältää myös lapsi- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin.”

Jaa = pohjaesitys
Ei = Komulaisen muutosesitys

  • Jaa 1 kpl 2%Satu Haaparanta
  • Ei 50 kpl 98%Kristiina Vainikka, Mikko Vesterinen, Ulla-Mari Karhu, Rita Kostama, Viljo Smed, Mika Gilan, Mimmi Launiala, Pirjo Komulainen, Willem van Schevikhoven, Heini Liimatainen, Peter Hagman, Petri Graeffe, Satu Tuominen, Liina-Lyydia Jämsä, Katri Kuusikallio, Ossi Vähäsarja, Tero Rantanen, Katja Repo, Tomi Passi, Sanna-Maria Riikonen, Heli Anttila, Jarno Hautamäki, Antti Heikkilä, Markku Tenhunen, Pepe Makkonen, Eemeli Peltonen, Lassi Markkanen, Mikko Laakkonen, Tuomas Raejärvi, Emmi Mäkinen, Ossi Kaminen, Sonja Huttunen, Jenni Marttinen, Peter Osipow, Kaarina Wilskman, Petri Ovaska, Pekka Heikkinen, Henry Berg, Arto Luukkanen, Tiia Lintula, Mikko Taavitsainen, Olli Kamunen, Suvi Pohjonen, Pekka Luuk, Seppo Heino, Hanna Graeffe, Riikka Juuma, Marko Larjanne, Mikko Päivinen, Liisa Majanen

Kommentit

Jätä kommentti