Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018 Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen

§ 26 Puheenvuoroni päätösesityksen puolesta

Päätösehdotuksena esitetään, että kaupunginvaltuusto päättää sijoittaa elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin kaupunkikehitysjohtajan virkaan 3.5.2018 lukien. Perustelu tälle menettelylle on se, että merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä on siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviksi.

Näitä tehtäviä on Olli Keto-Tokoi menestyksekkäästi hoitanut yli kolme vuotta,mutta tässä vaiheessa osa valtuutetuista onkin tullut siihen tulokseen, että hän on epäpätevä niitä hoitamaan. Olli Keto-Tokoi on hoitanut tehtävänsä hyvin, mutta nyt hän saa mennä, sillä ”me haluamme tekniikan osaajan ja vähintäänkin sellaisen, jolla on ylemmän korkeakoulututkinnon paperit taskussa.” Pitää vain ihmetellä, miten olemme nämä kolme vuotta pärjänneet?

Ja ennen kaikkea me haluamme avoimen haun.”

Totta kai me halutaan jokainen korkea virka avoimeen hakuun, niin minäkin haluan. Mutta kun se ei ole tässä tilanteessa mahdollista.

Asiasta on pyydetty asiantuntijalausuntoja, asiaa on selvittänyt sekä kaupungin omat laki- ja henkilöstöasioiden asiantuntijat virkavastuulla ja kaikki ovat tulleet samaan lopputulokseen. Castren&Snellman jopa niin tiukkaan johtopäätökseen, että ”elinkeinojohtajan nykyisen viranhaltijan siirtäminen hoitamaan uutta palvelualuejohtajan virkaa ilman julkista hakumenettelyä on juridisesti mahdollista ja näissä olosuhteissa kaupungin velvollisuus”

Olen perehtynyt syvällisesti kaupunginhallituksen hankkimiin asiantuntijalausuntoihin (Castren-Snellman, Kuntatyönantajat) ja asiaan liittyviin muihin dokumentteihin (mm. hallintosääntö) sekä kuunnellut kaupungin virkamiesten (henkilöstöjohtaja, lakimies) kannanotot.

Lopputuloksena totean, että en näe omassa päätöksenteossani muuta vaihtoehtoa kuin olla pohjaesityksen kannalla.

Minulle tämä päätös ei ole mielipidekysymys, eikä poliittinen kysymys vaan olen harkintani ja kaiken osaamiseni pohjalta tullut siihen lopputulokseen, että se on ennen kaikkea päätös, joka tukeutuu tietoon ja lainsäädäntöön. Se on oikea päätös, jonka kanssa voin nukkua yöni hyvin.

Päätökseni ei voi perustua somen kovaäänisimmän porukan mielipiteisiin, ei lehtien haastatteluihin, vaan ainoastaan varmaan tietoon ja lainsäädäntöön. Onhan kyseessä työntekijän oikeudet ja toisaalta meidän päättäjien velvollisuudet.

Asian tiimoilta on käyty julkisuudessa runsasta keskustelua, joka on osin asiallista mutta myös liian usein asiatonta ja jopa loukkaavaakin. Keskustelua, jonka kohteeksi on joutunut asiantilaan täysin syytön kaupungin työntekijä.

Päätöksen kannalta nykyisen elinkeinojohtajan ominaisuudet eivät vaikuta, mutta olemme siinä onnellisessa asemassa, että meillä on erinomainen elinkeinojohtaja, jonka tehtävistä suurin osa nyt siirtyy palvelualuejohtajan tehtäviksi ja näitä asioita hyvin johtanut virkamies tehtäviensä mukana samaan virkaan. Meillehän käy tässä hyvin.

Julkisuudessa on perusteltu avointa hakua myös työhyvinvointituloksilla. Niilläkään ei ole merkitystä tämän päätöksen perusteluissa. Niistä nyt vain on asiattomasti levitetty väärää tietoa. Siksi totean tässä, että olen tutustunut kaupunkikehityksen työhyvinvointikyselyn tuloksiin ja niissä ei ole tapahtunut radikaalia muutosta huonompaan, kuten julkisuudessa on väitetty. On täysin kohtuutonta, että tälläista väärää tietoa levitetään varsinkin kun yksittäisten työyksikköjen tulokset ovat luottamuksellista tietoa.

On myös levitetty väärää tietoa siitä, että kaupunkikehityksessä olisi tapahtunut jonkinlainen joukkoirtisanoutuminen. Sekään ei pidä paikkaansa. Viimeisen vuoden aikana kaupunkikehityksestä on irtisanoutunut seitsemän henkilöä, heistä kolme on jäänyt eläkkeelle. Irtisanoutumisten syynä on ollut uralla eteneminen, työpaikan saaminen lähempää asuinpaikkaa jne. Ei siis johtamiseen liittyvät syyt. Todettakoon, että kaupunkikehitys koostuu noin 120 työntekijästä, joten tämän luokan vaihtuvuudessa ei ole mitään epänormaalia. Ai niin, onhan meillä viime viikon lopussa tullut taas yksi irtisanoutuminen. En tiedä virallista syytä, mutta en usko sen olevan sen kummempi kuin aikaisemmatkaan.

On levitetty väärää tietoa siitä, että Olli Keto-Tokoilla ei olisikaan alemman ammattikorkeakoulun tutkintoa suoritettu. Kun tässä yli-innokkaassa asioiden selvittelyssä unohtui, että opintopiste ja opintoviikko ovat kaksi eri asiaa. Mutta tästä huolimatta asiaa levitettiinn varmana tietona eteenpäin.

On kerätty nimettömiä listoja. On väheksytty kaupunkikehityksen saavutuksia ja samalla väheksytty kaikkia kaupunkikehityksen työntekijöitä.

Onhan tämä ollut ennen kuulumatonta ja käsittämätöntä ajojahtia, jonka kohde löytyy käsitykseni mukaan ihan jostain muualta, mutta jonka välilliseksi uhriksi on otettu kaupungin työntekijä. Näin paljon väärää ja asiaan kuulumatonta informaatiota, jolla ei ole tuon taivaallisen merkitystä päätöksen osalta. Tämän ajojahdin seuraaminen on ollut todella surullista katsottavaa.

Toivottavasti tässä kaupungissa ei enää vastaavaa valtuutettujen taholta nähdä vaan pystymme tulevaisuudessa toimimaan erimielisinäkin asiallisesti ja kohtelemaan niin työntekijöitä kuin virkamiehiäkin kunnioittavasti ja asiallisesti.

Kommentit

Jätä kommentti