Kaupunginvaltuusto, kokous 25.3.2019/ Maapoliittinen ohjelma ryhmäpuheenvuoro

§10 Järvenpään kaupungin maapoliittisen ohjelman hyväksyminen

Maapoliittinen ohjelma ja siinä esille tulevat periaatteet ovat tärkeitä koko Järvenpään kehittymisen kannalta. Siksi on hyvä, että se on nyt saatu päivitettyä. Onhan kaupungin kehittyminen nopeaa ja vanhat säännöt eivät aina pysy kehityksen mukana.

Ohjelma antaa paitsi meille valtuutetuille myös tontin hakijoille, maanomistajille ja rakentajille tietoa Järvenpään kaupungin maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta. Asiakirja sisältää maanhankinnan, maan luovutuksen ja maankäytön sopimustoiminnan sekä yksityisen tonttimaan käyttöön saamisen edistämisen periaatteet.

Ohjelmassa todetaan, että merkittävät maa-alueet on jo saatu kaupungin omistukseen ja tästä johtuen painopiste maan hankinnassa suuntautuu nyt jatkossa pirstaleisimpien raakamaa-alueiden hankintaan. Ohjelmaan on tämän vuoksi tehty muutoksia niihin kannustimiin, joiden avulla vapaaehtoisten kauppojen syntymistä voidaan nopeuttaa.

Yksi kannustimista on lunastusmenettely, jonka käyttämiseen Järvenpään kaupunki jatkossakin sitoutuu, jos vapaaehtoiset menettelyt eivät tuota tulosta. Maanhankinta onkin meillä edistynyt myönteisesti ja siitä hyvänä esimerkkinä Ainolan ja Lepolan alueet. Lunastusmenettelyä ei siis pidä karsastaa vaan säilyttää se keinovalikoimassa jo pelkästään sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen vuoksi.

Toisena kannustimena ohjelmaan on tuotu sopimuskorvausten monipuolistuminen. Maankäyttösopimusperiaatteen mukaisesti perittävän sopimuskorvauksen suuruus on lähtökohtaisesti puolet kaavoituksen tuomasta arvonlisäyksestä.

Poikkeuksena keskustan kehityshankkeet, (jossa korvaus voi vaihdella 40-60% välillä) ja erityisesti asemakaavojen tiivistämishankkeet, joissa sopimuskorvaus voidaan jättää kokonaan perimättä, mikäli vanhan tontin alueelle on mahdollista laatia vähintään yhden uuden rakentamattoman tontin käsittävä tonttijako.

Lähtökohtaisesti tämä on erittäin tervetullut muutos maapolitiikkaamme ja toivon tämän keinon edesauttavan ja nopeuttavan tiivistämishankkeiden toteutumista kaupungissamme.

Erityisen hyvänä asiana pidän sitä, että tonttien vuokraoikeus on nostettu vahvasti esille maan luovuttamismuotoihin. Kaikki ei ole myytävänä ja näin voimme turvata ja vakiinnuttaa maasta syntyvät tuotot pitkällä aikavälillä.

Kaiken kaikkiaan maapoliittisen ohjelman päivitys on vienyt ohjelmaa parempaan suuntaan, lopputulos on selkeä ja tiivis paketti, josta asiat löytyvät helposti helppolukuisena. Kiitos siis kaupungingeodeetikolle ja muille ohjelmaa työstäneille.

Kommentit

Jätä kommentti