Kyse on arvoista – maltillinen veronkorotus vai palvelujen heikentäminen

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuhe

Aluksi haluamme kiittää kaupunginjohtajaa hänen TA-esityksestä, joka on huolellisesti laadittu
ja ottaa vastuullisesti huomioon sekä nykyisen taloustilanteen että kaupungin tulevaisuuden
tarpeet.


Vaikka hävisimme äänestykset investointi- ja ta-ohjelmien osalta, pidämme edelleen tärkeänä
pysyä kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen takana myös veroperusteiden osalta. 40
miljoonan karsiminen investointiohjelmasta ja 200 000 euron vuosittaiset leikkaukset
käyttötaloudesta, joita ei ole päätösesityksessä kohdennettu mitenkään, aiheuttavat
epävarmuuden lisääntymistä kaupungin taloudessa ja toiminnassa.


Ei ole mitenkään varmaa, että näitä leikkauksia ja karsintoja pystytään tekemään ainakaan
tuossa mittakaavassa ja näin ollen kuntaveron maltillinen 0,19%:n nosto tasaisi tätä
epävarmuutta ja toisi kaupungin kassaan vuosittain noin 2-2,5 miljoonan euron lisätuloja.
Tämä veroprosentin nosto mahdollistaisi välttämättömät investoinnit kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaamiseksi sekä toisi hieman liikkumavaraa myös välttämättömien palvelujen turvaamiselle.


Toisaalta on huomioitava, että maamme hallitus on ohjelmansa mukaisesti laskemassa
ansiotuloverotusta lieventäen samalla hieman tämän maltillisen kunnallisveron 0,19 %:n
korotuksen vaikutusta.


Kukaan meistä päättäjistä ei mielellään tai riemusta kiljuen halua veroja nostaa, mutta
kaupungin vastuullisessa taloudenhoidossa tulee vastaan tilanteita, joissa on otettava kaikki
keinot käyttöön, siis myös tulopuolen vahvistaminen.


Siksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tekee seuraavan muutosesityksen
päätösehdotukseen:
Kohta
 kunnallisveroprosentti                                       7,6 %
muutetaan
 kunnallisveroprosentti                                       7,8 %

Hävisimme äänestyksen 29/22

Kommentit

Jätä kommentti