Lähetekeskustelu/ Ryhmäpuheenvuoro

§ 35 Kaupunginjohtajan alustava kehys vuosille 2018-2022

Jo viime vuonna lähetekeskustelussa olimme huolissaan yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista kaupunkimme talouteen. Pientä valoa tunnelinpäässä on nyt havaittavissa, mutta mikä tämän heikon valonkajastuksen vaikutus Järvenpään kuntatalouteen tulee olemaan, on vielä hämärän peitossa.

Olemme taas sen asian ääressä, että säästöjä on kaivettava entistä syvemmältä ja vähemmistä kohteista kuin aikaisempina vuosina. Tuntuu, että kaikki kivet on nyt käännetty, jokseenkin jokaisen kaupunkilaisen rahapussiin tai palveluihin kajottu.

Kuitenkin tästä huolimatta tulevalla suunnitelmakaudella emme välty tasapainottamistarpeelta ja syksyn aikana joudumme etsimään toimenpiteitä vuoden 2018 alijäämän pienentämiseksi mm. kiinteistöjen myynnillä. Ei taida tämä riittää. Säästötoimenpiteet pitää mielestämme kohdentaa tasapuolisesti ja huomioiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, ettei heidän asemaansa vaikeuteta entisestään ja siten aiheuteta kaupungille uusia kustannuksia.

Kehysehdotuksessa on varauduttu tulevaan soteuudistukseen niin, että nykyiset sotepalvelujen menot siirtyisivät vuoden 2019 alusta maakuntaan. Mahtaako tämä olla realismia vai toiveajattelua? Sote- ja maakuntauudistus on vielä levällään kuin jokisen eväät eikä ole mitään takeita siitä, että eväät on saatu koottua niin, että sote-palveluiden vastuu vuoden 2019 alusta maakuntaan siirtyisi. Todennäköisesti tulemme ensi vuonna toteamaan, että näin ei tapahdu. Mutta tähän palaamme ensi vuonna.

Ryhmässämme huolta kannetaan yhä uusista sisäilmaan sairastuneista kiinteistöistä kaupungissamme. Varsinainen vitsaus tämä tuntuu olevan koulurakennuksissamme. Saunakallion koulun liikuntasalissa on todettu olevan sisäilmahaittaa aiheuttavia yhdisteitä, Kyrölän koulun liikuntasali ja viisiluokkaa on otettu pois käytöstä samoista syistä ja Kinnarin uuden koulurakennuksen suunnitelmat ovat jo pitkällä. Vahvana toiveena meillä on, että Järvenpäässä kartoitetaan rakennusten sisäilma- ja muut ongelmat ja tehdään suunnitelma, missä järjestyksessä näitä asioita korjataan, ettei meille jatkossa tipahda yllättäen koulurakennus toisensa jälkeen korjattavaksi tai uudistettavaksi. Myös rakennusvaiheen valvontaa on tehostettava ja kaupungin on tehtävä kaikkensa, ettei uusiin ja vanhoihin rakennuksiin sisäilmaongelmia tule muodostumaan. Kalliista investoinnesta tulee pitää hyvä huoli, ettei niistä tule vieläkin kalliimpia. Erityisesti lapsistamme on pidettävä hyvä huoli, heidän tulee saada viettää koulupäivänsä turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

Vaikka pientä heilahdusta Järvenpäässä työttömyystilastoissa parempaan suuntaan on havaittavissa, olemme silti huolissaan etenkin nuorten työttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä. Onko kaikki mahdollinen työllisyyden edistämiseksi tehty vai vieläkö löytyisi innovatiivisia ideoita asiantilan parantamiseksi. Valtio on työntänyt kunnille työttömyyden kustannuksia siihen malliin, että meidän kannattaisi satsata enemmän työttömyyden hoitoon ja emme kuitenkaan menettäisi mitään. Mielestämme meidän tulisi etsiä aktiivisesti uusia keinoja työllisyyden edistämiseksi vaikka olemme kyllä tietoisia, että Järvenpäässä näin on tehtykin. Mutta esimerkiksi Järppi- tukea voisi laajentaa muihinkin ryhmiin kuin vain palkkatukeen oikeutettuihin.

Kaupungin työntekijät ovat sen voimavara, sillä heidän panoksensa on ensiarvoisen tärkeä tulevaisuuden kaupungin rakentamisessa. Siksi siitä on pidettävä huolta. Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja muutostilanteissa muutosjohtamiseen satsaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi toivomme, että yhteistoiminta työntekijöiden edustajien kanssa on avointa ja aitoa sekä sellaista, että työntekijät kokevat tulleensa kuulluksi. Huolestuttavia viestejä on korviimme tullut, että tässä asiassa olisi parantamisen varaa.

Sitten vielä lopuksi haluamme sanoa, että
Me kaikki valtuutetut ja lautakunnan jäsenet yhdessä virkamiesten kanssa olemme vastuussa siitä, että kaupunkimme suuret hankkeet voidaan saattaa ilman viivytyksiä loppuun. Näin myös silloin kun emme ole kaikista yksityiskohdista samaa mieltä. Se on Järvenpäälle myös imagokysymys, jota meidän ei tule tarkoituksellisesti vahingoittaa. Vain yhteiseen hiileen puhaltamalla ja demokratiaa kunnioittamalla voimme pitää kotikaupunkimme houkuttelevana sekä uusille asukkaille että yrityksille. Kumpaakin tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy päätösehdotuksen.

Kommentit

Jätä kommentti