Lähetekeskustelu vuosien 2020-2023 talousohjelmasta/ ryhmäpuheenvuoro

§61 Kaupunginvaltuusto, kokous 2.9.2019

Valtuustoryhmämme suhtautuu tulevaan säästö- ja talousohjelmaan varsin pragmaattisesti. Järvenpäässä on taloutta tasapainotettu jo useamman valtuustokauden ajan, joten emme ole uuden äärellä. Mielestämme on hyvä asia, että lautakunnat saavat lausua säästötoimenpiteistä oman mielipiteensä ja siksi emme valtuustoryhmänä ole ottamassa kantaa säästöohjelman yksityiskohtiin vielä tässä vaiheessa. Toteamme vain, että niin säästötoimenpiteissä kuin koko talousohjelmassa on tärkeä keskittyä kaupungin strategiaan ja peilattava jokaista valittua toimenpidettä siihen, onko se kaupunkimme strategian mukainen vai ei. (esim. Miten jonkun tietyn rakennuksen purkaminen/myyminen vaikuttaa toivomaamme yhteisöllisyyden kasvuun).

Samaa arviota toivomme myös verosuunnittelulle. Voimmeko veroratkaisuilla edes auttaa toimintaa strategian suuntaisesti vai vievätkö ne vallan vastakkaiseen suuntaan. (Esim. kuntaveronprosentin nosto versus rakentamattoman maan verotus.) Ylipäätään katsomme, että valituille toimenpiteille pitää saada tarkempi vaikutusarviointi, oli sitten kyseessä liikuntamaksujen korotukset tai oppilaskoneiden käyttöiän pidentäminen.

Ryhmämme kiinnittää huomiota siihen, että Keski-Uudenmaan sote kuntayhmä on iso projekti. Se aloitti toimintansa nopeasti ja osin keskeneräisenä edellisen hallituksen sote- ja maakuntahallintouudistuksen paineessa. Kuntayhtymän tavoitteena on sujuvien prosessien ja ”suuruuden” ekonomian myötä saada itse kullekin kunnalle taloudellista hyötyä kuntayhtymän palveluita käyttävien asiakkaiden saaman hyödyn lisäksi. On kuitenkin epärealistista ajatella, että taloudellinen hyöty konkretisoituisi vielä muutamaan vuoteen. Odotetaan nyt kärsivällisesti toiminna järjestäytymistä pitäen samalla tavoitteet selkeänä mielessä. Kuntayhtymän johtoa varmasti auttaisi, jos keusoten kunnat yhdessä selvittäisivät, mistä säästöistä on jäsenkuntien kannalta vähiten haittaa eli mistä kuntayhtymän säästövara on mahdollista löytyö.

Meillä olisi myös ehdotus, jota voisi miettiä yhtenä osana tätä säästöohjelmaa. Meillä on investointiohjelma, joka sisältää sekä veto että pitovoimaltaan erittäin tärkeitä kohteita, mutta onko joukossa myös niitä, joiden valmistumista voitaisiin siirtää parempaan ajankohtaan? Yhtenä esimerkkinä voisi mainita vaikkapa Rantapuiston paviljongin. Tätä kannattaa miettiä.

Joka tapauksessa saamme seuraavan kerran talous- ja säästöohjelman lautakuntien käsittelyyn. Lautakuntien säästökohteet eivät ole sen enempää vaikutuksiltaan kuin toimenpiteinäkään yhteismitallisia. Esim. Opetus- ja kasvatuspalveluissa on huomattavan rankemmat toimenpidelistat kuin konsernipalveluiden puolella. Näiden listojen toimenpiteiden arvottaminen tärkeysjärjestykseen ei ole varmastikaan helppo tehtävä. Siihen tarvitaan järkeä ja sydäntä sekä kaupungin strategian hyödyntämistä. Yhteistyössä saamme varmasti aikaan säästöohjelman jonka kanssa voimme elää.

Kommentit

Jätä kommentti