Mistä 40 miljoonan karsinta investoinneista löytyy – sitä ei tiedä vielä kukaan

Valtuustopuheeni Järvenpään investointiohjelmasta 13.11.2023

Kaupunginhallitus päätyi äänestyksen jälkeen (äänin 7/4) muuttamaan kaupunginjohtajan
esitystä investointiohjelmaksi vuosille 2024-2033. Hallituksen enemmistö lisäsi päätökseen 40
miljoonan euron kohdentamattoman karsinnan vuosille 2024-2027, mikä tuodaan
päätettäväksi myöhemmin.

Tämä noin 10 miljoonan euron vuosittainen leikkaus investointeihin on raju ja se vaikuttaisi
väistämättä toteutuessaan kaupunkimme tulevaisuuteen.

On huomioitava, että tämän karsinnan vaikutukset on voitu arvioida vain teknisesti kaupungin
tulevien vuosien talouskehitykseen. Ruusuiset tulevaisuuskuvat voivat siis vielä muuttua, jos 40 miljoonan karsintoja ei lähivuosilta kyetäkään löytämään.

Valtuusto jää tämän illan päätösten osalta hämärän peittoon siitä, mistä tuo 40 miljoonaa
euroa tulevina kuukausina löydetään, vai löydetäänkö mistään.

Järvenpäässä ei ole investointien suhteen eletty kuin pellossa tähänkään asti, vaikka välillä
keskusteluita kuunnellessa ja lukiessa sellainen käsitys näkyy joillakin olevan. Jo nykyiseen
investointiohjelmaan ovat lautakunnat tehneet esityksensä hankkeista, joita voidaan jättää
tekemättä tai viivästyttää, tai joiden laajuutta tai laatutasoa voidaan karsia. Eikä tämä ole
poikkeus vaan niin pitkälle kuin muistan, on investointeja karsittu ja siirretty kuitenkin samalla
huolehtimalla investointien ajoittaminen niin, että ne vastaavat palvelutarpeen
kasvuun. Investointiohjelmaa valmistellaan kuukausia huolellisena virkatyönä.
 
Viime vuonna tässä samaisessa kokouksessa investointiohjelmaa käsiteltäessä,
huomattavasti pienemmän muutosesityksen käsittelyyn vaadittiin täsmällisyyttä. Piti tarkasti
yksilöidä, mistä suunnitelmaan lisätyt miljoona otetaan toisaalta ohjelmasta. Toki tilanne tässä
ei ole aivan samankaltainen, mutta periaatteena kuitenkin on ollut, että kaikki muutokset on
pitänyt osoittaa melko konkreettisesti ohjelmakaudelle. Nythän näin ei tosiasiassa ole, vaan
päinvastoin.

Koen, että kaupunkimme etu on palata kaupunginjohtajan alkuperäiseen esitykseen. Mikään ei
estä arvioimasta matkan varrella investointeja tilanteen mukaan.

Olisi kuitenkin hyvä pysyä edellisen investointiohjelman yhteydessä painotetussa
periaatteessa, että valtuustolla on investointiohjelmaa hyväksyessä selkeä tieto siitä, mihin
leikkaukset tai investointien siirrot kohdistuvat ja erityisesti toimenpiteiden vaikutuksista
kaupungin strategian toteutumiseen, kaupungin palveluihin ja elinvoimaisuuteen.

Kommentit

Jätä kommentti