Nuoret tarvitsevat tulevaisuuden toivoa

Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti kirjoitti aikoinaan:”ei ole olemassa yhtä nuorten pahoinvointia, kuten ei ole yhtä nuorisokulttuuria tai yhtenäisenä joukkona kohdeltavaa nuorisoa”. Tätä taustaa vasten voidaan sanoa, ettei ole olemassa yhtä nuorten syrjäytymistä vaan jokaisen nuoren syrjäytymisen taustalla on monia eri tekijöitä.

Koti- ja perhetaustalla on merkittävä vaikutus lapsen tulevaisuuteen ja siihen ketkä loppujen lopuksi tippuvat yhteiskunnan ulkopuolelle. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia lapsiperheiden hyvinvoinnista sekä kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Päätöksenteossa tulisi aina huomioida päätösten vaikutukset lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Yhdenkin nuoren menettäminen syrjäytymiselle on raskas yhteiskunnallinen tappio.

Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin vaurioiden korjaaminen. Koulun yhteydenpito koteihin ja vanhempien yhteydenpito kouluun on monesti sitä parasta varhaista puuttumista syrjäytymisuhan ehkäisemiseksi. Koulun ja kodin yhteistyö tulisi olla kitkatonta ja avointa ilman syyllistämistä ja syyttelyä.

Nuorten normaalia kasvua ja aikuistumista sekä opiskelemaan ja työhön pääsyä voivat vaikeuttaa monet asiat. Yläasteelle siirtyminen on suuri muutos peruskoululaisen arjessa ja jo tähän vaiheeseen sisältyy koulusta putoamisen riski. Seurauksena voi olla se, että peruskoulun päästötodistus jää nuorelle haaveeksi.

Jos peruskoulun päästötodistus on onnistuneesti saatu käteen ei sekään takaa työllistymistä nykyisillä työmarkkinoilla. Tänä päivänä ei juurikaan löydy tehtäviä, joissa pärjättäisiin pelkällä peruskoululla. Syrjäytymisvaarassa olevan nuoren pitäisi saada vahvaa tukea siirtymisessä peruskoulusta ammatillisiin tai muihin opintoihin. Näin ennaltaehkäistään monia vakavia aikuisiän ongelmia.

Järvenpään demarit ovat ideoineet tämän vaiheen helpottamiseksi työllisyyskummi -toiminnan. Ideaa ehdotettiin kokeiltavaksi käytännössä valtuustoaloitteella ja sille saatiin runsas kannatus yli puoluerajojen. Vastaavia innovatiivisia ehdotuksia nuorten työttömyyden vähentämiseksi kaivataan lisää, ettemme 90- luvun tapaan menetä uutta sukupolvea laman uhriksi.

Järvenpään demarien kuntavaaliohjelmassa on annettu suuri osuus nuorille ja sille, miten voimme kuntapolitiikassa tasoittaa heidän tietään kohti aikuisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, itsenäistymistä ja työllistymistä. Pidämme nuorten asiaa tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena. Toivon myös muiden puolueiden tähän yhtyvän.