Oikeus mielekkääseen elämään

Uusimmassa sairaanhoitajalehdessä (10/12) on useampikin artikkeli vanhustenhoidosta. Yksi niistä ilahdutti minua suuresti. Siinä on haastateltu otsikolla ”Vanhustyön radikaali” Sipoon ikääntyneiden palvelujohtaja Helena Räsästä, jonka näkemykset vanhuspalveluista ovat hyvin saman suuntaisia Järvenpään vanhustyön johdon ja työntekijöiden kanssa.

Perinteisesti vanhuspalvelut ovat liian sairaalamaisia ja laitosmaisia. Tästä vanhakantaisesta ajattelumallista pois oppiminen vaatii aikaa, visiota ja johtamista. Sipoossa lähdettiin liikkeelle pienistä asioista. Vanhusten ulkoilua lisättiin tietoisesti ja samalla huomattiin, että aikaisemmin ulkoilun oli estänyt mm. ulkoiluvaatteiden puuttuminen sekä vanhuksilta että heidän hoitajiltaan. Asia korjattiin ja nyt vanhukset käyvät säännöllisesti ulkoilemassa. Tämän seurauksena nukahtamislääkkeiden käyttö on loppunut, koska raittiissa ilmassa liikkuminen antaa unen ilman kemiallista apua.

Helena Räsäsen johtamisfilosofia perustuu vanhuksen tarpeiden ja tottumusten kunnioittamiseen. Hoitokotiin muuttaminen ei muuta vanhuksen yksilöllisiä elämisen tarpeita. Laitosmaisesti toimivissa asumispalveluyksiköissä kaikki menevät nukkumaan samaan aikaan ja aamiais- ja muut ruokailuajat rytmittävät aamuheräämistä ja päivän kulkua. Vanhuksen elämisen ehtoja kunnioittavassa hoitoympäristössä vanhuksen nukkumatapoja kunnioitetaan; hän voi valvoa niin kauan kuin haluaa ja nukkua aamusta pidempään. Myös iltoihin voidaan järjestää aktiviteettejä ja yöhoitajan kanssa jutella mukavia, jos ei nukuta. Jos taas on iltauninen ja aamuvirkku, voidaan aamiainen tarjota kelloon katsomatta aikaisemmin.

Järvenpään pitkäaikaishoito toimii samanlaisen filosofian pohjalta. Asukkaille halutaan luoda mielekäs arki, jossa heidän yksilölliset elämisen tarpeet huomioidaan. Meillä on palvelualueella toiminnanohjaaja, joka suunnittelee, järjestää, ohjaa ja neuvoo, miten arjesta tehdään rikkaampi ja mielekkäämpi vanhuksille. Vanhuksille järjestetään kerhoja ja toimintatuokioita, retkiä ja juhlia. Arkea eletään yhdessä heidän kanssaan.

Paljon on tehty, mutta vielä on paljon tekemättä. Yhteinen tavoite ja tahtotila tavoitteen saavuttamiseksi on vankka pohja, josta ponnistaa. Tuleva vanhuspalvelulaki osaltaan parantaa iäkkään ihmisen mahdollisuuksia asua turvallisesti kodikkaassa hoitoympäristössä. Laki esittää tavoitteita ympärivuorokautisen hoidon sisäisestä rakennemuutoksesta, joka edellyttää satsausta asumispalvelussa asuvan vanhuksen toimintakykyyn, hyvinvointiin ja terveyttä edistävän toiminnan ja palveluiden ja kuntoutuksen monimuotoistamiseen sekä myös asumisen ja palvelut yhdistävien asumsivaihtoehtojen kehittämiseen. Vanhuspalvelulain mukanaan tuomien eväiden kanssa on hyvä jatkaa Järvenpään pitkäaikaishoidon kehittämistä oikeaan ja oikeudenmukaiseen suuntaan.

Vanhuspalvelulakiin ei tullut sitovia hoitajamitoituksia. Järvenpään kaupungissa hoitajamitoitukset ylittävät reilusti nyt mahdollisesti asetuksella 2015 säädettävän 0,5:n mitoituksen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Järvenpäässä pitkäaikaishoidon sitovaksi hoitajamitoitukseksi pitäisi saada 0,7.

Jos on tahtoa, löytyy keinoja

Kommentit

Jätä kommentti