Blogi

Palvelujen verkostosuunnitelman toimeenpanossa on huomioitava henkilöstön osallistaminen

Kun palvelujen verkostosuunnitelman hyväksymisen jälkeen alkaa suunnitelman toimeenpanovaihe on erityisen tärkeää osallistaa henkilökunta ihan sieltä ruohonjuuritasolta mukaan toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen.  Henkilöstön riittävyys on todettu suunnitelmassa kriittiseksi tekijäksi. Jo tällä hetkellä on henkilöstövajetta erityisesti lähihoitajien, sairaanhoitajien sekä yleislääkärien osalta, mutta…

Kyse on arvoista – maltillinen veronkorotus vai palvelujen heikentäminen

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuhe Aluksi haluamme kiittää kaupunginjohtajaa hänen TA-esityksestä, joka on huolellisesti laadittuja ottaa vastuullisesti huomioon sekä nykyisen taloustilanteen että kaupungin tulevaisuudentarpeet. Vaikka hävisimme äänestykset investointi- ja ta-ohjelmien osalta, pidämme edelleen tärkeänäpysyä kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen takana myös veroperusteiden osalta. 40miljoonan…

Mistä 40 miljoonan karsinta investoinneista löytyy – sitä ei tiedä vielä kukaan

Valtuustopuheeni Järvenpään investointiohjelmasta 13.11.2023 Kaupunginhallitus päätyi äänestyksen jälkeen (äänin 7/4) muuttamaan kaupunginjohtajanesitystä investointiohjelmaksi vuosille 2024-2033. Hallituksen enemmistö lisäsi päätökseen 40miljoonan euron kohdentamattoman karsinnan vuosille 2024-2027, mikä tuodaanpäätettäväksi myöhemmin. Tämä noin 10 miljoonan euron vuosittainen leikkaus investointeihin on raju ja se vaikuttaisiväistämättä toteutuessaan kaupunkimme tulevaisuuteen. On huomioitava, että tämän karsinnan…

Hyvinvointialue tarvitsee asumispäivystysyksikön

17.10. on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jota Suomessa perinteisesti vietetään Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomuus on Suomessa vähentynyt, mutta edelleen meillä on asian suhteen tehtävää. Asuminen on perusoikeus, jonka puuttumista emme saa hyväksyä missään olosuhteissa. Tämän hetkinen hallitusohjelma on asettanut…

Hyvinvointialueella tarvitaan tiivistä yhteistyötä moneen suuntaan

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta ja tällä hetkellä valmistaudutaan vaaleihin, joissa valitaan alueelle päättäjät. Nämä vaalit ovat erityisen tärkeät siksi, että niissä valitut päättäjät luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan alueellemme.   Päätettäväksi tulevat niin palveluverkko, palvelun sisällöt kuin henkilöstönkin työhyvinvointiin ja asemaan…

Lähetekeskustelu vuosien 2020-2023 talousohjelmasta/ ryhmäpuheenvuoro

§61 Kaupunginvaltuusto, kokous 2.9.2019 Valtuustoryhmämme suhtautuu tulevaan säästö- ja talousohjelmaan varsin pragmaattisesti. Järvenpäässä on taloutta tasapainotettu jo useamman valtuustokauden ajan, joten emme ole uuden äärellä. Mielestämme on hyvä asia, että lautakunnat saavat lausua säästötoimenpiteistä oman mielipiteensä ja siksi emme valtuustoryhmänä…

Strategisten päämäärien hyväksyminen/ ryhmäpuheenvuoro

§42 Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2019 Monet sananlaskuista korostavat niitä vahinkoja, joita turha kiirehtiminen ja puutteellinen valmistautuminen saavat aikaan. Melko yleinen on sanonta ”hiljaa hyvää tulee” tai ”myöhästä se on hiiren haukotella, kun on puolet kissan suussa” Meillä Järvenpäässä on strategiaa rakennettu…

HSL/ ryhmäpuheenvuoro

§ 69 Järvenpään HSL-selvitys Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut sekä muut kuulijat Kun HSL:n liittyminen tuli valtuustoryhmässämme asialistalle ensimmäisiä kertoja, pyysin ryhmäämme pidättäytymään kantojen lukkoon lyömisestä vielä siinä vaiheessa ja odottamaan, kunnes olisimmekuulleet ja tutustuneet kaikkiin asiaa koskeviin selvityksiin ja…

Arviointikertomus/ puheenvuoro

§ 32 Arviointikertomus 2018 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tulee vuosi vuodelta paremmaksi sekä ulkoasultaan että sisällöltään. Siitä suuri kiitos lautakunnalle ja kehotus edetä samaan suuntaa jatkossakin. Olen erityisen iloinen siitä, että tarkastuslautakunta on puuttunut salaisiin…

Vuoden 2018 tilinpäätös/ryhmäpuheenvuoro

§ 31 Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat Vuonna 2018 Järvenpään väkiluvun kasvu jatkui voimakkaana, kuten jo talousarviossa tavoitteeksi asetettiinkin. Maanmyyntitulot jäivät kuitenkin tavoitteesta ja kun siihen lisätään rakennusten alaskirjaukset, saatiin tilikauden alijäämäksi…