Blogi

Vuosi 2014 valtuutettuna

Vuosi 2014 on lopuillaan ja toinen valtuustovuoteni päättymässä. Tätä vuotta on sävyttänyt voimakkaasti talouden taantuma, joka on näkynyt myös Järvenpään kaupungin kunnallispolitiikassa. Kovaa työtä ja vaikeita päätöksiä yhdessä demareiden valtuustoryhmän kanssa on jouduttu tekemään erityisesti talouden tasapainottamisohjelmasta päätettäessä. Vastuun kanto…

Kuntatyöntekijä – laiska luuseri vai ahkera puurtaja

Tämän päivän Suomessa kuntatyöntekijät tuntuvat olevan vapaata riistaa kaikille niille, jotka tavalla tai toisella etsivät kestävyysvajeelle ratkaisua. Milloin on kuntatyöntekijän leikattava palkkaansa kestävyysvajeen hoitona, luovuttava lomarahoistaan ja vähennettävä muutenkin lomaoikeuksiaan tai oltava lomautettuna, koska on liian iso menoerä kunnalle. Samaan…

Koiran kuolema

Koirani äkillinen kuolema sai minut pohtimaan lemmikin omistamisen  vaikutusta ihmisen elämään ja terveyteen. Koiran merkitys perheemme elämänrytmille ja rutiineille oli valtava. Surun keskellä pyrimme säilyttämään ainakin osan näistä rutiineista; säännöllinen lenkkeily jäänee tavaksemme, vaikka lenkille ”pakottaja” onkin poistunut perheestämme. Koiranomistajan…

Kulttuuri- ja liikkumisreseptit järvenpääläisten terveyttä ja hyvinvointia tukemaan

Ennaltaehkäisy on parasta ja edullisinta hoitoa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme selvitettäväksi, miten Järvenpäässä voisi toteuttaa kulttuuri- ja liikuntareseptimalleja kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tueksi sekä sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Järvenpään kaupunginvaltuuston kokous 10.6.2013 – puheenvuoroni

Omaishoito tuottaa kaupungille pelkkää säästöä. Kelan tutkimuksen mukaan yksi muistisairas yli 75-vuotias omaishoidettava säästää kaupungille noin 20 000 euroa vuodessa

Omaisten antama apu vähentää hoivan menoja kunnissa

Väestö ikääntyessä omaishoidon tarve kunnissa kasvaa. Kelassa tehtiin vuosina 2002-2007 IKÄ -tutkimus, johon osallistui 732 Kelan hoitotuen saajaa. Heidän keski-ikänsä oli 78 vuotta. Heidän omaishoitoa ja palveluiden käyttöä seurattiin vuoden ajan. Tutkittavat olivat toimintakyvyltään ja terveydeltään samassa asemassa. Hoidon keskimääräiset…

Sallitaanhan ihmisillekin luonnollinen kuolema. Miksi ei rakennuksille? -Swengin tilanne

Kun Ihminen sairastuu vakavasti ja lääkäri toteaa, ettei mitään enää ole tehtävissä, saavutetaan ihmiselämässä kohta, jossa on tehtävä ratkaisu onko elintoimintojen jatkamisessa enää mitään järkeä. Päätös ei koskaan ole helppo. Lääkärin on ennen sitä arvioitava jääkö elvytyksen mahdollinen hyöty potilaalle…

Asumista ”toisen elämän puolikkaan” tarpeisiin

Väestön ikääntyessä tulee Järvenpäässäkin haasteeksi vastata ikääntyneiden heterogeenisen joukon asumistarpeisiin yksilöllisillä ja monipuolisilla ratkaisuilla.

Kun en enää muista, mitä tahdon

Elämä kulkee kulkuaan ja elettyjä vuosia kertyy joka päivä lisää. Hyväkuntoisena ja virkeänä on helppo sivuuttaa mahdollisesti tulevaisuudessa häämöttävät ongelmat ja ikääntymisen mukanaan tuomat erityispiirteet, jotka saattavat vaikuttaa paitsi fyysiseen kuntoon myös omaan  tahdonilmaisuun. Silloin voi helposti joutua syrjään omien…

Palvelualoite – järkee vai ei?

Järvenpään Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Järvenpäässä kokeillaan vanhuspalvelujen tai joidenkin niiden osa-alueiden toteuttamisessa palvelualoite -menettelyä, jossa kunta antaa yrityksille tai järjestöille mahdollisuuden esittää vaihtoehtoinen, laadultaan parempi tai kustannuksiltaan edullisempi tapa tuottaa palvelu. Kokoomus kertoo valtuustoaloitteessaan, että palvelualoite on ollut pitkään…