Blogi

Sitoudun tasa-arvon peruskirjaan

Peruskirja rakentuu perusperiaatteista, peruskirjan ja sen sitoumuksien toteuttamisesta sekä itse tasa-arvoartikloista. Sen perusperiaatteita ovat: Sukupuolten välinen tasa-arvo on perusoikeus. Naisten ja miesten tasa-arvon varmistaminen edellyttää moninkertaisen syrjinnän ja heikomman aseman tunnistamista ja käsittelemistä. Naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen päätöksentekoon on…

Oikeus mielekkääseen elämään

Uusimmassa sairaanhoitajalehdessä (10/12) on useampikin artikkeli vanhustenhoidosta. Yksi niistä ilahdutti minua suuresti. Siinä on haastateltu otsikolla ”Vanhustyön radikaali” Sipoon ikääntyneiden palvelujohtaja Helena Räsästä, jonka näkemykset vanhuspalveluista ovat hyvin saman suuntaisia Järvenpään vanhustyön johdon ja työntekijöiden kanssa. Perinteisesti vanhuspalvelut ovat liian…

Vastustan Kokoomuksen karenssimallia, koska

karenssipäivä ja kahden viikon 20%:n palkanalennus iskee pahiten pienipalkkaisiin, eikä vähennä sairauksia sairaana töihin tuleminen on suurempi ongelma kuin lintsaaminen palkaton sairaspäivä lisää sairaana töihin tulemista, koska laskut on maksettava ja ei ole varaa sairastaa sairaana työssä olo vähentää työhyvnvointia…

Jos minulla olisi rahaa ja valta päättää

Järvenpää kehittyisi kaupungiksi, jonka jokaisella asukkaalla olisi oikeus virkistävään ulkoiluun ja liikkumiseen kaikkina vuodenaikoina riippumatta asumismuodosta. Järvenpäähän rakennettaisiin monitoimipuistoja, joiden suunnittelussa huomioitaisiin niin vauvan kuin vaarinkin tarpeet. Järvenpäässä olisi liikuntarajoitteisille tai muuten huonokuntoisilla suunniteltuja luonto- ja liikuntareittejä, jonne myös asumispalveluyksiköistä…

Kohtaamispaikka

Arjen sujumisen kannalta meille jokaiselle on tärkeää päästä liikkumaan. Siivous, kaupassakäynti, ystävien tapaaminen ym arkipäivän aktiviteetit vaativat kykyä ja mahdollisuutta liikkumiseen.Liikunnan ja liikkumisen terveellisyys ja eri sairauksia ehkäisevä vaikutus on kaikille tuttu asia. Liikkumiselle suotuisat olosuhteet, mm. katujen kunto, julkinen…

Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 2013

Sitovia henkilöstömitoituksia saamme odottaa vuoteen2015. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus annettiin jo vuosikymmenen alussa. Kunnilla on ollut aikaa laittaa vanhustenhoito kuntoon, mutta edelleenkin 12% kunnissa henkilöstömitoitus on alle minimisuosituksen. Järvenpäässä henkilöstömitoitus asumispalvelussa ja laitoshoidossa on jo pitkään ollut yli…

Sitova hoitajamitoitus 0,7 – mitä se käytännössä tarkoittaa?

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan henkilöstön ja asiakkaiden välistä laskennallista suhdelukua.Siihen lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät (esim. lähihoitajat/ sairaanhoitajat). Terapiahenkilöstö, esim. fysioterapeutti, joka toimii useassa eri yksikössä, lasketaan mitoitukseen työpanosta vastaavalla osuudella. Mitoituksen voi laskea kahdella eri tavalla: 1. Mitoituskerroin kertaa asiakasmäärä…