Pirjo Komulainen

Blogi

Kulttuuri- ja liikkumisreseptit järvenpääläisten terveyttä ja hyvinvointia tukemaan

Valtuustoaloite 7.10.2013

Taide ja kulttuuri kuuluvat keskeisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin piiriin. Eri taidemuotoja on käytetty terveyden edistämisessä kautta aikojen. Kulttuurin keinoin voidaan lisätä ihmisten onnellisuuden ja merkityksellisyyden tunteita, aktivoida ihmisiä etsimään uusia kokemuksia sekä pitämään mielensä virkeänä, tukea ihmisten elämänhallintaa sekä mahdollisuuksia luoda uusia ihmissuhteita ja verkostoja.

Siis kaiken kaikkiaan parantaa koettua fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Kulttuurireseptiä käytettiin Turussa Euroopan kulttuurivuoden tapahtumissa vuonna 2011. Lääkärit määräsivät reseptin potilaskäynnin yhteydessä ja samalla myös keskustelivat potilaiden kanssa siitä, mikä taide- tai kulttuuritapahtuma asiakkaalle parhaiten sopisi. Turussa kulttuurireseptit kustannettiin lippukiintiöistä, joka Turku 2011 -säätiöllä oli kuhunkin ohjelmahankkeeseen.

Kulttuuriresepti oikeuttaisi ilmaiseen sisäänpääsyyn ennalta sovittuihin kulttuuritapahtumiin Järvenpäässä ja lääkäri käyttäisi reseptiä harkintansa mukaan niille potilaille, joiden hän katsoo tarvitsevan hyvinvointia tukevaa toimintaa. Kulttuurireseptin voisi lääkäri kirjoittaa myös esim. Järvenpään Opiston kurssille.

Lisätietoja: http://www.turku2011.fi/uutiset/laakarit-maaraavat-lippuja-kulttuuritapahtumiin_fi

Liikkumisresepti –hanke toteutettiin Suomessa 2001-2004 yhteistyöhankkeena Jyväskylän yliopiston, KKI -ohjelman, Lääkäriliiton, Suomen Reumaliiton, Suomen Sydänliiton ja UKK -instituutin kanssa. Hankkeen avulla pyrittiin lisäämään lääkäreiden antamaa liikuntaneuvontaa perusterveydenhuollossa. Useat tutkimukset osoittavat, että lääkäreiden kirjoittamalla liikkumisreseptillä on vaikutusta ihmisten elämäntapoihin. Reseptin saaneet liikkuivat selvästi muita enemmän ja pitivät liikuntaneuvontaa erittäin hyödyllisenä. Liikkumisen lisääminen vaikuttaa positiivisesti muihinkin terveyttä edistäviin elämäntapoihin. Liikunta on myös käypähoito-suosituksissa monen sairauden hoito- ja kuntoutusmuoto. UKK-instituutissa tutkittiin, lisääkö Liikkumisresepti potilaiden liikkumista ja soveltuuko se lääkärin vastaanotolle. Vuosina 2002 – 2003 tehty tutkimus osoitti Liikkumisreseptin lisäävän liikkumista. Liikkumisreseptin saaneilla potilailla oli hengästymistä aiheuttavaa vapaa-ajan liikkumista enemmän kuin vertailuryhmään kuuluneilla sekä kahden että kuuden kuukauden seurannassa.

Lisätietoja: http://www.liikkumisresepti.net/ajankohtaista.html

http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/821-liikkumisresepti.pdf

Ennaltaehkäisy on parasta ja edullisinta hoitoa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme selvitettäväksi, miten Järvenpäässä voisi toteuttaa kulttuuri- ja liikuntareseptimalleja kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden tueksi sekä sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.