Pirjo Komulainen

Blogi

Kun en enää muista, mitä tahdon

Elämä kulkee kulkuaan ja elettyjä vuosia kertyy joka päivä lisää. Hyväkuntoisena ja virkeänä on helppo sivuuttaa mahdollisesti tulevaisuudessa häämöttävät ongelmat ja ikääntymisen mukanaan tuomat erityispiirteet, jotka saattavat vaikuttaa paitsi fyysiseen kuntoon myös omaan  tahdonilmaisuun. Silloin voi helposti joutua syrjään omien asioiden päättämisestä. Joka vuosi muistisairauksiin sairastuu Suomessa 13000 henkilöä ja muistisairautta sairastaa tällä hetkellä arviolta lähes 130 000 suomalaista. Muistisairaus voi kohdata minut tai sinut.

Tulevana valtuustokautena joudumme päättämään, miten vanhuspalvelulaki jalkautetaan Järvenpään hoitokäytäntöihin. 1.7.2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki turvaa vanhusten oikeudet hyvään hoitoon ja arvokkaaseen kohteluun. Lailla varmistetaan, että sinä ja minä vanhetessa saamme yksilöllistä tarpeidemme mukaista hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti, asumismuodosta riippumatta.

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskevat ikääntyneitä ihmisiä. Sillä on siis mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässäkin ikääntyneiden ihmisten asioita koskevaan päätöksentekoon, mutta vain sinä itse voit vaikuttaa omaan yksilölliseen hoitoosi ja huolenpitoosi. Miten se toteutetaan, miten yksilölliset tottumuksesi ja tapasi huomioidaan.

Valtuutetut, vanhusneuvosto ja virkamiehet joutuvat lain hengen mukaisesti järjestämään Järvenpään vanhustenhuollon ja se työ on aloitettava pikaisesti. Minä ja sinä omalta osaltamme voimme katsoa hetken tulevaisuuteen ja huomioida se mahdollisuus, ettemme jossain vaiheessa ole kykeneviä päättämään omista asioistamme. Voimme valmistautua tähän tilanteeseen.

Hoitotahdon voi ilmaista etukäteen niitä tilanteita varten kun ei enää pysty osallistumaan omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Hoitotahdossa voimme kieltää tai antaa luvan tiettyihin toimenpiteisiin, voimme nimetä haluamamme sijaispäättäjän hoitoamme koskeviin ratkaisuihin ja ennen kaikkea kertoa toiveemme hoivan ja elämänlaadun suhteen.