Pirjo Komulainen

Blogi

Kuntalaiskyselyn tuloksia

Järvenpään demarit toteuttivat kevään 2015 eduskuntavaalikampanjan yhteydessä toritapahtumissa järvenpääläisille kyselyn, jossa haluttiin selvittää kaupunkilaisten mielipidettä Vanhankylänniemen kehittämiseen ja terveyskeskuksen aukioloaikoihin. Lisäksi pyysimme vastaajilta arviota Järvenpään demareiden toiminnasta.

Vastauksia saimme yhteensä 62  henkilöltä. Heistä 54 (87%) arvioi toimintaamme, 17 (27%) kertoi mielipiteensä siitä, mihin suuntaan Vanhankylänniemeä tulisi kehittää ja 42 (67%)terveyskeskuksen aukioloajoista. Neljä vastaajaa osallistui vain arvontaan.

Vanhankylänniemi
Vanhankylänniemen kehittämistä kysyimme seuraavasti:
Mihin suuntaan Vanhankylännimeä tulisi kehittää
*Kaupunkilaisten yhteiseksi virkistysalueeksi
*Asuinalueeksi
*Siirtolapuutarha-alueeksi
*Jotain muuta, mitä

Tähän kysymykseen saimme vastauksia 17. Valtaosa (76%) haluaa pitää Vanhankylänniemen kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena. Sen muuttamisen asuinalueeksi hyväksyisi 12% vastaajista ja siirtolapuutarha-aluetta kannatti myös 12% vastaajista.

Vanhankylänniemi onkin saanut uutta potkua ja elämää uuden yrittäjän aloitettua toimintansa siellä. Tapahtumia on laidasta laitaan ja kaupunkilaiset ovat löytäneet tämän virkistysalueen uudelleen. Järvenpään demarit haluavat jatkossakin pitää tämän monipuolisen alueen kaikkien käytössä ja tukea yrittäjän hienosti alkanutta toimintaa siellä.

Terveysaseman aukioloajat
Mielipidettä terveyskeskuksen aukioloajoista selvitimme seuraavalla kysymyksellä:
Järvenpään terveyskeskuksen aukioloaikoja pitäisi
*pitää ennallaan klo 8-22
*olla auki klo 8-20
*olla auki klo 8-16
*olla auki ympäri vuorokauden

Vastauksista ilmeni, etteivät kaupukinlaiset halua aukioloaikojen supistamista. 52% kysymykseen vastanneista haluaisi pitää aukioloajan ennallaan ja 38% kannattaa ympärivuorokautista aukioloa. 10%:n mielestä nykyinen aukioloaika klo 8-20 on sopiva.

Järvenpään terveyskeskuksen päivystystoiminta on muuttunut 10.8.2015 alkaen. Vanhankylänniemen terveysaseman päivystysvastaanottojen aukioloaikoja supistettiin kahdella tunnilla ja se on nykyisin auki klo 8-20. Yöpäivystys on Hyvinkään sairaalassa.

Järvenpään uusi Sosiaali- ja terveyskeskus (Myllynkulma) valmistuu vuoden 2017 alusta.  Järvenpään Demarit pitävät tärkeänä, että uusi ja kallis rakennus tulee mahdollisimman tehokkaaseen ja järkevään käyttöön. Yhtenä vaihtoehtona näemme esim. terveyskeskuksen ajanvarausvastaanoton toiminnan lisäämistä tarjoamalla ilta-aikoja. Tällä hetkellä on kuitenkin niin monta avointa kysymystä esim. SOTE –uudistus, mahdolliset kuntaliitokset sekä päivystysasetuksen vaatimukset, että kannan aukioloaikoihin voisi lopullisesti lyödä lukkoon. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja arvioimme eri vaihtoehtoja sekä talouden että kaupunkilaisten palveluiden näkökulmista.

Järvenpään Demareiden toiminta

Kyselyssä pyysimme myös arvioimaan Järvenpään demareiden toimintaa  seuraavasti:
Onko SDP:n toiminta Järvenpäässä ollut mielestäsi
*erittäin hyvää
*hyvää
*tyydyttävää
*huonoa

Vastaajista 15% oli sitä mieltä, että toimintamme on ollut erittäin hyvää, 56 %:n mielestä hyvää ja 30%:n mielestä tyydyttävää. Yhdenkään vastaajan mielestä emme ole täysin epäonnistuneet.

Valtuustokauden loppua tulee hallitsemaan Keski-Uudenmaan kaupunkihanke. Sosialidemokraattien poliittisia tavoitteita hankkeessa vielä hiotaan yhteistyössä lähikuntien demariyhdistysten ja -vaikuttajien kanssa. Järvenpään demarit pitävät demokratian kannalta välttämättömänä kysyä asukkaiden mielipidettä kuntaliitoskysymykseen. Neuvoa antava kansanäänestys tai luotettavasti toimiva kirje-ja nettikysely ovat vaihtoehtoja.

Järvenpääläisten esille tuomat huolet

Viime talvena ja keväänä eduskuntavaalikampanjan aikaan Järvenpään demarit olivat torilla tavattavissa tiheästi.Päällimmäisinä huolina keskusteluissa oli ihmisten pelko ja hätäännys tulevaisuudesta ja omasta toimeentulosta. Työttömyys, eläkkeiden riittävyys, terveydenhoito, lähipalvelut ja kuntien palveluiden mahdolliset leikkaukset olivat puheenaiheina.

Vaalit menivät niin kuin menivät ja nyt pyrimme vaikuttamaan valtakunnan politiikkaan oppositiossa. Kunnallispolitiikassa demarit ovat valtuuston toiseksi suurin ryhmä ja sitä kautta pyrimme vaikuttamaan sosialidemokraattisten arvojen mukaisesti kaupunkilaisten yhteiseksi hyväksi.

Tätä me tavoittelimme eduskuntavaaliohjelmassamme ja tavoittelemme edelleenkin

14

Mutta tätä me olemme saaneet tai tulemme saamaan

15

Järvenpään Demarit kiittävät kaikkia kyselyyn osallistuneita ja Onnittelevat arvonnoissa voittaineita!