Pirjo Komulainen

Teemat

Tehdään yhdessä lapsistamme hyvinvoivia aikuisia

Jos halutaan nähdä tulevaisuuteen, on katseet käännettävä lapsiin. Perhe on lapsen tärkein voimavara ja perheen hyvinvointi vaikuttaa olellisesti lapsen tulevaisuuteen. Siksi kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa on huomioitava lapsi- ja perhevaikutukset.

Ennaltaehkäistään yhdessä ongelmia ja panostetaan lapsiin ja heidän perheisiinsä.