Pirjo Komulainen

Blogi

Omaisten antama apu vähentää hoivan menoja kunnissa

Palvelukseen halutaan omaishoitaja
Palvelukseen halutaan omaishoitaja

Väestö ikääntyessä omaishoidon tarve kunnissa kasvaa. Kelassa tehtiin vuosina 2002-2007 IKÄ -tutkimus, johon osallistui 732 Kelan hoitotuen saajaa. Heidän keski-ikänsä oli 78 vuotta. Heidän omaishoitoa ja palveluiden käyttöä seurattiin vuoden ajan. Tutkittavat olivat toimintakyvyltään ja terveydeltään samassa asemassa. Hoidon keskimääräiset kustannukset vaihtelivat tutkimuksen mukaan 19 300 € – 25 300 €:n välillä riippuen siitä asuivatko he yksin vai yhteistaloudessa ja saivatko virallisia palveluita vai eivät. Tutkimus osoitti keskimääräisen vuosittaisen säästön omaishoidettavaa kohden olevan 20 000 € (http://www.biomedcentral.com/1472-6963/12/204)

Kelan tutkimusosaston mukaan kunnilla on omaishoidon suhteen kolme vaihtoehtoa

 1. Omaishoidon määrä säilyy ennallaan, jolloin
  se hillitsee kunnan hoitomenojen kasvua
 2. Omaishoidon määrä laskee, jolloin kunnan
  hoitomenojen kasvu kiihtyy
 3. Omaishoidon määrä nousee, jolloin
  kotitaloudet osallistuvat entistä enemmän
  hoidon menoihin

Minkä vaihtoehdon me Järvenpäässä valitsemme?

Uudelle polulle

Omaishoitajako. Kuka hän on?
Mitä hän tekee?

Hän nostaa, kantaa, pesee,
pukee, syöttää, juottaa.
Touhuaa päivät, valvoo yöt.

Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa.
Hän väsyy, tiuskii, komentaa.

Mutta ennen kaikkea, hän rakastaa.
Hän on ihminen

-kirjasta Omaishoitaja arjen ristiaallokossa-