Pirjo Komulainen

Blogi

Päätökset on tehtävä lapsen etu edellä!

Järvenpään sos.dem. kunnallisjärjestön edustajiston julkilausuma 2015

Maltammeko vaurastua?

Euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa OECD:n laskelmien mukaan myöhemmin jopa seitsemän euroa, joka on enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus. Tästä huolimatta Suomen hallitus suunnittelee leikkaavansa varhaiskasvatuksesta 154 miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoidon rajauksena ja ryhmäkokojen suurentamisella.  Hallituksen leikkaukset tulisivat aiheuttamaan siis yli miljardin euron menetykset tulevaisuudessa.  Hallitus perustelee monia toimiaan vedoten kestävyysvaje – käsitteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että nyt tehtävillä toimilla pyritään alentamaan tulevaisuudessa julkisia menoja vastaamaan laskennallista kantokykyä. Tällä logiikalla kestävyysvajeeseen tuli nyt vaikuttaa pikemminkin panostamalla varhaiskasvatukseen kuin leikkaamalla siitä.

Perheen tilanne tulee jatkossa asettamaan lapset eriarvoiseen asemaan. Järvenpään Sos. dem. kunnallisjärjestön mielestä lasten aseman eriarvoistaminen ei voi perustua vain taloudellisiin seikkoihin. Päätökset on tehtävä lapsen etu edellä.

Vanhempien työmarkkinatilanteesta muutokset eivät saa merkitä sitä, että lapsen oikeutta turvalliseen ja pysyvään varhaiskasvatukseen rajoitetaan ja että hänestä tehdään heittopussi osapäiväisen ja kokopäiväisen varhaiskasvatuksen välillä. Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus kohtuullisiin ryhmäkokoihin, pysyviin sosiaalisiin suhteisiin, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tutussa ja turvallisessa ympäristössä tuttujen ja turvallisten aikuisten kanssa.

Ongelmien ennaltaehkäisy on paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin niiden korjaaminen. Lapsen kouluvalmiuksien tukeminen varhaiskasvatuksessa on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä myöhempiä ongelmia ja tästä hyötyvät erityisesti huono-osaisten perheiden lapset. Varhaiskasvatuksesta ei tule keskustella aikuisten oikeutena vaan lasten oikeutena. Jatkuvuus ja turvallisuus ovat lapsen kehitykselle tärkeitä. Lasta ei tule rangaista vanhempien työttömyydestä tai muista aikuisista johtuvista syistä.