Pirjo Komulainen

Blogi

Toukokuun Juttutupa – Miten työllisyysasioita hoidetaan Järvenpäässä

14Järvenpään demarit keskustelivat toukokuun juttutuvassa työllisyydestä, työttömyydestä ja työllistymisestä. Paikalle oli kutsuttu asiaa alustamaan Järvenpään kaupungin työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti. Yritimme saada paikalle myös Järvenpään TE- toimiston edustajan, mutta emme saaneet vastausta useisiin lähettämiimme sähköpostiviesteihin. Toivottavasti työttömällä ei ole yhtä suuria vaikeuksia saada yhteyttä ko. toimistoon.

Yhtä kaikki keskustelu oli vilkasta ja painavaa eikä nykyinen hallitus kovin hyviä arvosanoja saanut työllisyyden hoidosta.

Sirkka Lehti kertoi, että Järvenpäässä työllisyyden hoidon vastuu jakautuu työllisyysyksikön, nuorisotoimen ja aikuissosiaalityön kesken ja yhteistyössä TE- yksikön kanssa. Periaatteena on, että työkykyiset työttämät sijoittuvat avoimille työmarkkinoille, työkyvyttömille pyritään saamaan eläke ja tukea tarvitsevat ohjataan esimerkiksi työkokeilun ja työllistamisrahan kautta työn syrjään kiinni. Uutena kokeiluna on alkanut ostopalveluna työnetsijä -palvelu, jolta toivotaan hyviä tuloksia. Myös yhteistyötä työllisyyden hoidossa ympäristökuntien kanssa on tiivistetty. 15

Työllisyyteen ja työttömien määrään vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaimmin se, että työpaikkoja ei ole. Elinkeinopolitiikka ja taloussuhdanteet ovat aina vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan työttömyyteen joko lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä.

Työelämä on muuttunut ja tulee muuttumaan entisestään. Työn luonne, kesto ja pysyvyys vaihtelevat, mutta asia, joka pysyy on se, että yrittäjät luovat työpaikkoja. Kaupunkikehitys, elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi ja kaupunginhallitus saivat kiitosta hyvästä ”pöhinästä” tässä kaupungissa. Järvenpään elinvoimaisuus, kasvu ja kehitys ovat tässä suhdannetilanteessa parhaat aseet työllisyyden hoidossa.

Kaupungin päättäjille viestinä lähetettiin toive kuulla ihmistä ja antaa työttömälle ääni. Tämä tarkoittaa työllisyyteen hoitoon ja työttömien tukemiseen lisää ihmisiä. Pieni satsaus työttömyysmenojen rinnalla.

Työttömän ääni