Pirjo Komulainen

Blogi

Turhaa vastakkainasettelua – mielipidekirjoitukseni (K-U 8.2.2016)

A-P Pietilä (K-U 3.2.2016) asetti ansiokkaasti, mutta asiantuntemattomasti vastakkain palvelutalossa asuvan vanhuksen ja turvapaikanhakijan. Sehän on tietenkin trendikästä näinä päivinä ja mikä tahansa soopahan uppoaa siihen kansanosaan, joka haluaa siihen uskoa eikä perusta näkemystään faktoihin.

A-P Pietilä väittää, että palvelutaloissa asuvilta vanhuksilta peritään hoitomaksuihin lähes koko eläke ja kertoo, että käteen saa jäädä 120 €/kk henkilökohtaisiin menoihin. Tämähän ei pidä paikkaansa.

En ota kantaa siihen, ovatko asiakasmaksut oikeudenmukaisia vai eivät, mutta faktoissa on kuitenkin hyvä pysyä.

Jos vanhus asuu palvelutalossa, hänelle tulee jäädä käyttövaraksi vähintään voimassa oleva yksin asuvan toimeentulotuen perusosa vähennettynä perusosan ravintomenon osuus. Vuonna 2016 käyttövaran minimi on 247,60 €/kk ei siis 120 €/kk. Kun käyttövaraa määritellään, vähennetään nettotuloista vuokra ja ateriat. Asumistuki lisätään nettotuloihin.

Laitoshoidossa maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin vähintään 107 €/kk. Laitoshoidossa oleva ei maksa erikseen aterioista, ei lääkkeistä eikä muistakaan tarvitsemistaan hoito- ja hygieniatarvikkeista.

Hyvätuloiselle palvelukoti- tai laitoshoidon asukkaalle voi jäädä käyttövaraksi huomattavasti suurempi summa.

Vastaanottoraha yksinasuvalle ja yksinhuoltajalle on 92,30 €/kk ateriapalvelut tarjoavassa vastaanottokeskuksessa (vähemmän kuin laitoshoidossa olevalle) ja 314,91 €/kk , jos aterioita ei tarjota.

Jostain syystä Suomessa on vallalla käsitys, että varoissaan oleva turvapaikanhakijan ei tarvitsisi käyttää omia rahojaan elämiseensä, vaan saa automaattisesti, ilman tarveharkintaa, vastaanottorahaa. Tämäkään ei pidä paikkaansa, sillä Kansainvälistä suojelua hakevan vastaaonotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 19 § mukaan Suomessa ”myönnetään vastaanottoraha ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen selviytymisen edistämiseksi, jos on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllä, muista tuloistaan tai varoistaan, itseensä nähden elatusvelvollisen huolenpidolla tai muulla tavalla.”

Jos turvapaikanhakijalla on rahaa, on hänen käytettvä se elämiseen aivan kuten kantasuomalaistenkin.

A-P Pietilä peräänkuuluttaa samaa sosiaaliturvaa kaikille. Haluaako hän nostaa turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan suuruutta?