Kolme tärkeintä vaaliteemaani

Takana 30-vuotta kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävistä. Olen työskennellyt niin terveyskeskuksessa kuin erikoissairaanhoidon päivystyksessä, kuntoutuksessa järjestöpuolella ja sosiaalipuolella ikääntyneiden asumispalvelussa. Viimeiset kymmenkunta vuotta johtotehtävissä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Olin mukana valmistelemassa Järvenpään asumispalvelupäällikkönä siirtymistämme Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymään ja siirryin muiden sotelaisten kanssa kuntayhtymän palvelukseen. Olen siis nähnyt ja kokenut Keusoten ”syntymän” sekä sudenkuopat että mahdollisuudet. Hyvinvointialue jatkaa sote- palvelujemme kehittämistä edelleenkin, mutta pahimmista kasvukivuista oppineena. Nyt kun ansaitut eläkepäivät odottavat minua ensi keväänä, tarjoan tätä kokemusta äänestäjille. Tehdään yhdessä sen asukkaita palveleva ja kuunteleva, sotepalveluja yhä parempaan suuntaan kehittävä hyvinvointialue.

1.Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toiminnan sielu ja sydän

Sotealalla työskentelevät ovat kokeneet historiallisen vaikean ja raskaan ajan taistelussa koronaa vastaa. Heistä jokainen ansaitsee ison kiitoksen ja arvostuksen. Jokaisella tarkoitan ihan jokaista sotealalla työskentelevää. Työn vaativuus ja kuormittavuus koskettaa hoitohenkilökunnan lisäksi kaikkia muitakin alalla työskenteleviä, toimistosihteereitä, välinehuoltajia, laitosapulaisia, sosiaaliohjaajia jne. Kukaan heistä ei pääse helpolla ilman koronaakaan.

2.Hoitoa ja palvelua joustavasti ja monipuolisesti silloin kun sitä tarvitaan

Palvelujen tulee olla ihmistä lähellä ja helposti saavutettavissa silloin kun tarvetta on. Kun ongelmat hoidetaan niiden ollessa pieniä, vältytään suurten ongelmien tuomilta kustannuksilta. Seitsemän päivän hoitotakuu on saavutettavissa. Joustavat palvelut tarkoittavat minulle sitä, että palveluja järjestetään monipuolisesti teknologiaa apuna käyttäen, mutta myös läsnäolevaa palvelua on oltava tarjolla. Kaikki eivät ole vielä ”sinuja” digimaailman kanssa.

3. Mielenterveyden edistäminen ja päihdeongelmien kasvun estäminen keskiöön

Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin kulmakivi, jota tulee erityisesti vaalia. Mielenterveysongelmien kanssa kulkee usein päihdeongelmat ja nämä yhdessä aiheuttavat upottavan suon, josta on yksin lähes mahdotonta päästä ylös. Siksi näihin ongelmiin on saatava nopeasti, tehokkaasti ja helposti apua jo alkuvaiheessa, jotta vältytään niiden vaikeutumiselta ja monimutkaistumiselta. Hoidon tarve on arvioitava yhteydenottopäivänä ja palveluun tulee päästä 7 päivän sisällä yhteydenotosta.