Kolme tärkeintä vaaliteemaani

Kuntapolitiikassa periaatteeni on toimia kaikkien kaupunkilaisten yhteisen edun ja hyvinvoinnin puolesta. Minulle ei ole yhtä tai kolmea yksittäistä vaaliteemaa vaan kokonaisuus ja päätösten vaikutukset siihen ohjaavat minua päätöksenteossa. Myös arvoni, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö, ohjaavat vahvasti toimintaani. Uskon rakentavaan yhteistyöhön. Kukaan ei yksin pysty valtuustossa ja kuntapolitiikassa vaikuttamaan vaan yhteistyö yhteiseksi hyväksi näkemyseroista huolimatta johtaa parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. Olen kuitenkin listannut tässä tavoitteeni tulevalle valtuustokaudelle, jos äänestäjät minulle vielä sellaisen suo.

1. Pidetään huolta Järvenpään elinvoimasta

Kaupungin elinvoimasta ja sen merkityksestä kaupungin asukkaiden palveluihin ja hyvinvointiin puhutaan tänä päivänä paljon. Useimmiten elinvoimainen kaupunki kuvataan houkuttelevana, uudistuvana ja vilkkaan, elävän keskustan omaavana. Kaupungin kasvu liittyy voimakkaasti elinvoimaan. Elinvoimaisessa kaupungissa on tekemisen meininki, siellä tartutaan haasteisiin ja saadaan tuloksia aikaiseksi. Kaupungin elinvoimaisuus vaikuttaa sen asukkaiden viihtyvyyteen, osallistumiseen ja aktiivisuuteen. Se on osa paitsi kaupungin vetovoimaa myös sen pitovoimaa.

Järvenpään visio ”elinvoima ja hyvinvointi kärjessä, juuret kulttuurissa”, kuvaa mielestäni erittäin hyvin tahtoamme luoda elinvoimainen kaupunki, jossa sen asukkailla on mahdollisuus olla toimijoina ja osallistua omien tarpeidensa mukaan.

Elinvoima on näkemykseni mukaan jatkuvassa liikkeessä olemista. Järvenpää ei taida koskaan olla riittävän elinvoimainen vaan jopa nykyisessä tilanteessa pysyminen vaatii meiltä panosta. Elinvoimaisena pysyminen edellyttää meiltä avoimuutta, yhteistyötä ja yhdessä tekemistä niin kaupungin organisaation sisällä kuin sieltä ulospäin suuntautumalla. Onneksemme Järvenpään sijainti lähellä pääkaupunkiseutua, hyvien liikenneyhteyksien päässä, luo kaupunkimme elinvoimalle erinomaiset edellytykset.

Elinvoimainen kaupunki houkuttelee niin uusia asukkaita kuin yrityksiäkin alueelleen. Järvenpäässä tehdään erinomaista työtä yrittäjien, yritysten ja muun elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Tällä joustavalla yhteistyöllä on Järvenpään elinvoiman kehittymistä viety eteenpäin. Asukkaat, kaupunki ja elinkeinoelämän toimijat tekevät yhdessä Järvenpään sellaiseksi kun se on. Me olemme hyvässä suunnassa, mutta emme valmiita. Tehtävää on vielä. Järvenpään kävelykatu on liian pitkään saanut näivettyä. Onneksi Perhelän korttelin rakentaminen tuo keskustaan uusia asukkaita, joita liiketoiminta tarvitsee asettuakseen tänne.

Korona-aika on synnyttänyt ennalta-arvaamattomia haasteita kotikaupungillemme, niin sen asukkaille kuin yritystoiminnallekin. Tärkeää on nyt jatkaa hyvää elinvoimakehitystä. Se on yksi vaikuttavimmista keinoista säilyttää ja kehittää kaupungin palveluja laadukkaina ja asukkaiden hyvinvointia tukevian sekä pitää kaupunkimme edelleen vetovoimaisena ja uudistuskykyisenä, asukkaidensa näköisenä kaupunkina.

Tuleva valtuusto lähtee toivottavasti rakentamaan koronan jälkeistä aikaa huomioimalla elinvoiman merkityksen kaupungin asukkaille ja yritystoiminnalle sekä kaupungin taloudelle. Nykyinen valtuusto on sitoutunut vahvistamaan yhteisöllisyyttä, sitoutumista, osallisuutta ja kokemusta merkityksellisyydestä ja kuulluksi tulemisesta. Haasteita tulevallakin valtuustolla on edessä, mutta yhteistyöllä, määrätietoisuudella ja yhteen hiileen puhaltamisella ne ovat voitettavissa.

2. Huolehditaan Järvenpään asukkaiden hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä

Ihmisen hyvinvointi koostuu monesta tekijästä, joihin kaupungin palveluilla on oma tärkeä osuutensa. Hyvinvointia syntyy panostamalla mielenterveyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Joustava ja mutkaton pääsy palveluihin ennaltaehkäisee pahoinvointia ja ongelmien kasautumista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on avainasemassa turvallinen ja liikkumista edistävä ympäristö. Liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen sekä viher- ja ulkoilualueiden toimivuudesta ja monikäyttöisyydestä huolehtiminen mahdollistaa virkistäytymisen ja liikunnan kaupungin asukkaille. Lähiliikunta- ja virkistysalueet innostavat ulkoilemaan ja rentoutumaan. Asukkaille tulee olla riittävästi tarjolla toimeliaisuutta lisääviä ja mielekästä tekemistä tarjoavia vaihtoehtoja sekä kulttuurin, liikunnan että osallistumisen alueilla. Asukasliikkeiden, yhdistysten ja kolmannen sektorin sekä kulttuuritarjonnan rooli on mahdollisuuksien tarjoajana tärkeä. Kaupungin on tärkeä turvata näiden tahojen toimintaedellytykset. Kaiken ikäiset lapsista vanhuksiin tulee huomioida hyvinvoinnin edistämisessä heidän omien mahdollisuuksien, voimavarojen ja kykyjen mukaan. Ketään ei saa jättää ulkopuoliseksi.

3. Turvataan lasten ja nuorten koulutiet

Järvenpään kouluverkon valmistelun yhteydessä on erityistä huomiota kiinnitettävä lasten ja nuorten koulumatkojen turvallisuuteen. Kun koulumatka on turvallinen, voi se olla hieman pidempikin. Näin lapset saavat hyödyllistä arkiliikuntaa.