Vaaliteemat – Yhteisen vastuun Järvenpää

Tehdään yhdessä Järvenpäästä tulevaisuuden kaupunki

Edessämme on historiallinen murros kun Suomen hallitus on käynnistänyt yhden maamme historian suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon -uudistukset tulevat toteutuessaan muuttamaan kuntien roolia merkittävällä tavalla.

Tulevassa muutoksessa on tärkeää pitää kaikki kuntalaiset, heikoimmasta vahvimpaan, mukana.

Ei jätetä kaveria vaan luodaan yhdessä tulevaisuuden kaupunki, jossa kaikilla on hyvä elää ja asua.

Tehdään yhdessä lapsistamme hyvinvoivia aikuisia

Jos halutaan nähdä tulevaisuuteen, on katseet käännettävä lapsiin. Perhe on lapsen tärkein voimavara ja perheen hyvinvointi vaikuttaa olellisesti lapsen tulevaisuuteen. Siksi kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa on huomioitava lapsi- ja perhevaikutukset.

Ennaltaehkäistään yhdessä ongelmia ja panostetaan lapsiin ja heidän perheisiinsä.

Torjutaan yhdessä nuorten syrjäytyminen

Tarjotaan nuorille onnistumisen kokemuksia, mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa ja tuetaan opiskeluun tai työelämään siirtymistä. Tehdään päätöksiä pitkäntähtäimen hyvinvointia ajatellen.

Ei jätetä nuoriamme yksin.

Huolehditaan yhdessä ikäihmisten hyvinvoinnista

Kehitetään ikäihimisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Puututaan ikäihmisten yksinäisyyteen. Luodaan Järvenpäästä yhdessä kaiken ikäisten kaupunki.

Ikäihmiset ovat kaupungin voimavara, ei menoerä.

Toivotetaan uudet kaupunkilaiset tervetulleeksi

Edistetään yhdessä kotiutumista Järvenpäähän. Tuetaan ja opastetaan uusia järvenpääläisiä löytämään kaupungin palvelut ja tutustumaan sen ihmisiin.

Ei eristetä muuttajia!