Pirjo Komulainen

Blogi

Valtuustoaloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

Järvenpään sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki eilen (27.2.2017) valtuustoaloitteen, jossa esitetään käynnistettäväksi selvitystyö asteittaisesta siirtymisestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Valtuustoaloite jätettiin 27.2. kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sen allekirjoitti 19 valtuutettua.

Aloite tehtiin lasten- ja nuorten lautakunnan jäsenen Jaana Honon toiveesta.

Tässä aloite kokonaisuudessaan:

VALTUUSTOALOITE 27.2.2017

Maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen Järvenpäässä

Suomi on jäljessä EU:n asettamasta (ET 2020 -ohjelma) varhaiskasvatukseen osallistumisen tavoitearvosta. Päämääränä on, että EU-maissa 95 prosenttia 4-vuotiaista lapsista osallistuisi varhaiskasvatukseen. Vuonna 2013 Suomessa 4-6 –vuotiaista lapsista vain 84% osallistui varhaiskasvatukseen kun samaan aikaan muissa Pohjoismaissa 4 –vuotiaiden osallistumisasteet ylittivät 90% ikäluokasta. OECD-maiden vertailussa Suomi onkin varhaiskasvatukseen osallistumisasteessa keskiarvon alapuolella.

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on suuri merkitys lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Varhaiskasvatus ennaltaehkäisee tehokkaasti myöhempiä oppimisvaikeuksia ja ehkäisee syrjäytymistä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus hyödyntää lasta enemmän kuin mikään muu koulutus. Siihen siis kannattaa satsata.

Samalla kun varhaiskasvatukseen osallistuminen hyödyttää lasta, mahdollistaa se myös vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun. Ongelma on, että nykytasolla varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muodostavat kannustinloukkuja työhön osallistumiselle ja vähentävät lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Yhteiskunnallisesti ja talouspoliittisesti tällainen kehitys on huolestuttavaa.

Varhaiskasvatus on osa lapsen opintietä ja sen tulisi olla maksutonta, kuten perusopetuksenkin. Valtakunnallista linjausta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ei ole odotettavissa nykyhallituksen aikana. Kunnat voivat kuitenkin viimekädessä itse päättää maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Järvenpää on lapsiperheystävällinen kaupunki, joka haluaa panostaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Korkea osaamistaso ja hyvinvoivat perheet, lapset ja nuoret ovat se, jonka varaan tulevaisuuden Järvenpäätä rakennetaan.

Siksi Järvenpäässä on käynnistettävä selvitystyö maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Laissa varhaiskasvatusoikeudeksi määritellään 20 tuntia viikossa, joka käytännössä olisi maksuton osuus.

Maksuttomuuteen tulisi siirtyä asteittain, jotta kustannukset jakautuisivat useammalle vuodelle ja tilatarjonta voitaisiin sopeuttaa kysynnän kasvuun. Porrastus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ikäluokkakohtaiseen maksuttomuuteen siirtymällä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpää käynnistää selvitystyön asteittaisesta siirtymisestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Selvitystyöhön tulisi sisällyttää lapsivaikutusten ennakkoarviointi sekä maksuttomuuden vaikutus tilatarpeisiin ja talouteen.

Sdp:n valtuustoryhmä