Pirjo Komulainen

Blogi

Vappupuhe 2015

19

Järvenpään Demareiden Vapputapahtumassa 2015

Hyvät juhlavieraat, arvoisat toverit

Toivotan teidät tervetulleeksi Järvenpään demareiden vappujuhlaan.

Vappu on meille sosialidemokraateille tärkeä juhla. Juhla, jossa työväenliikkeen upeat perinteet yhdistyvät kevääseen ja tulevan kesän odotuksiin. Myös Järvenpään Demareille vappu on erityinen juhla, johon on vuosittain panostettu monella tavalla. Juhlat ovat meille tärkeä tapa pitää yllä yhteisöllisyyttä ja me- henkeä ja mikä tähän onkaan parempi ajankohta kuin Valpurin päivä.

Hyvät kuulija, Toverit,

Eduskuntavaalit ovat takana ja uuden hallituksen tunnusteluja käydään paraikaa. Vaalitulos oli meille pettymys, mutta emme jää tuleen makaamaan. Suomalainen yhteiskunta sellaisena kuin se vielä toistaiseksi on, on hyvinvointiyhteiskunta, joka huolehtii kaikista jäsenistään. Tämä hyvinvointiyhteiskunta on paljolti juuri sosialidemokraattisen työväenliikkeen aikaansaama. Kansainvälisissä vertailuissa pohjoismaat, ja Suomi siinä mukana, yleensä luokitellaan sosialidemokraattisiksi valtioiksi. Jos ja kun sellaisesta valtiomuodosta voidaan puhua, voi sanoa, että se on ihmiskunnan tunnetun historian onnistunein valtiomuoto. Vaalitulos ei sitä ehkä kerro, mutta uskon, että moni, joka näissä eduskuntavaaleissa äänesti muuta kuin sosialidemokraattista puoluetta, teki sen siinä uskossa, että ehdokas, jota hän äänesti edustaa arvoja, jotka oikeastaan ovat sosialidemokraattisia arvoja. Sosialidemokratiaa ja sen arvoja ja tavoitteita tarvitaan siis edelleenkin.

Vappua juhlitaan myös opiskelijoiden juhlapäivänä. Harva kuitenkaan muistaa arvostaa sitä, että meillä Suomessa opiskelijana niin peruskoulussa, keskiasteessa kuin korkeakoulussakin, voi olla nuoria ja lapsia riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta. Jopa minun elinaikana ei ollut ollenkaan sanottua, että lapsella oli mahdollista jatkaa maksulliseen keskikouluun ja sitä kautta lukioon. Syynä tähän oli monen kohdalla nimenomaan vanhempien varattomuus. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuuteen tähtäävästä peruskoulu- uudistuksesta on nyt kulunut neljäkymmentä vuotta, mutta jälleen huoli sekä koulujen välisistä kasvavista eroista että kotitaustan vaikutuksesta kouluvalintoihin on noussut esiin. Jos mikään, on sosialidemokraattisen aatteen mukaista se, että jokaiselle taataan mahdollisimman tasavertaiset lähtökohdat hankkia sellainen koulutus tai sellainen ammatti, minkä itselleen oikeaksi kokee.

Hyvät kuulijat, arvoisat toverit

Työväenliikkeessä perinteisesti ihmisarvo on ollut aina jakamaton ja loukkaamaton. Jo perustastaan lähtien kansainvälinen sosialidemokraattinen liike ja sen edustajat eivät tahdo asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan lähtökohtien, syntymämaan, uskonnon tai muun etnisen taustan perusteella. Viime vuosien aikana on päässyt vallalle mielialat, joissa omia ongelmia, omia vaikeuksia koetetaan asettaa jonkin sellaisen syyksi, joka nähdään kyvyttömäksi puolustamaan omaa asemaansa.

Koko Eurooppa on ongelmissa taloutensa kanssa ja Euroopan mukana myös Suomi niminen Euroopan osa. Ongelmat eivät jakaudu tasaisesti, ei maailmassa, ei Euroopassa ei myös Suomessa. Taloudellisesti ajatellen Järvenpää sijaitsee ihanteellisesti lähellä pääkaupunkia hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kaupunkilaiset voivat nauttia siitä, että huonoinakin aikoina seutukunnalla on kuitenkin aina kasvavat tulevaisuuden näkymät. Järvenpäässäkin on tästä huolimatta jouduttu tekemään talouden tasapainottamisen nimissä ratkaisuja, joissa demarivaltuutetut ovat jääneet äänestyksessä vähemmistöön. Meillä on kunnan toiminnassa paljon puolustettavaa ja meillä on vielä kunnan suhteen paljon näkemyksiä siitä, mikä on oikeudenmukainen ja inhimillinen ja terve tapa kehittää omaa asuinaluettamme. Välimatkojen suhteessa lyhentyessä ja toimintojen taas tullessa kalliimmiksi, meillä tulee olla valmiutta toimia yhteistyössä lähikuntien kanssa eikä aihe mahdollisesta kuntien yhdistymisestä, metropolialueesta eikä etenkään kuntien sosiaali- ja terveystoimen turvaamiseksi rakennettavasta sote -alueesta ole vielä ohitse. Toivottavasti sosialidemokraatit saavat tukea muilta ryhmiltä, ja taas pian käytävissä kunnallisvaaleissa kuntalaisilta, sille ajattelutavalle, että tietyt palvelut kuuluvat kaikille eikä niiden tuottamista pidä jättää voittoa tavoittelevien kasvottomien markkinavoimien varaan.

Arvoisa juhlaväki, hyvät toverit

Vappu on erityisesti työväen juhla ja siksi on tänä juhlapäivänä hyvä miettiä nykypäivän työssä käyvien asemaa ja tilannetta. Suomessa työläisten vappujuhlien iskulause oli vuosikymmeniä ”kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia virkistystä, kahdeksan tuntia lepoa”.

Mikä iskulauseemme on tänään? Olemme saavuttaneet viisipäiväisen työviikon ja kahdeksan tuntisen työpäivän, mutta tällä hetkellä työväestön ongelmat ovat joko työttömyydessä tai erilaisissa silpputyösopimuksissa. Yli 80 000 suomalaista tekee töitä nollatuntisopimuksella. Onko oikein, että ihmisellä ei ole mahdollisuutta saavuttaa toimeentuloaan yhdellä työllä? Hänellä ei ole mahdollisuutta suunnitella elämäänsä eteenpäin. Työsuhteen jatkuvuutta ja työtuntien määrää ei pysty ennakoimaan. Pystyykö siinä tilanteessa suunnittelemaan perheen perustamista, asunnon hankkimista tai edes tulevaa kesälomaa? Työsuhdeturvan ei pitäisi olla este liiketoiminnalle.

Arvoisat vapunjuhlijat,

Keräämme tänään täällä nimiä kansalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena on kieltää nollatuntisopimukset lailla. Tätä kutsutaan Operaatio Vakiduuniksi.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on saada osa-aikatyöhön vähintään 18 tunnin viikkotyöaika, jolloin työntekijä pystyy ennakoimaan työtuntimääränsä ja sen myötä ansiotasonsa. Nollatyösopimukset ovat myös tapa kiertää irtisanomissuojaa ja koeaika- ja lomautussäännöksiä. Lisäksi 18 tunnin minimityöaika tuo osa-aikaiselle oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Aloite kuitenkin säilyttää mahdollisuuden alle 18 tunnin sopimuksille perustellusta ja työntekijän erikseen kirjallisesti ilmaisemasta toiveesta.

Tähän mennessä on aloitteen allekirjoittanut jo yli 40 000 henkilöä. Allekirjoita sinäkin. Jos et itsesi vuoksi niin lapsesi tai läheisesti vuoksi, sillä tällä menolla nollatyösopimukset tulevat varmasti lisääntymään, jos emme tee sille stoppia.

Toverit,

Tämä vuosi on myös järvenpääläiselle työväenliikkeelle juhlavuosi.Järvenpään Työväenyhdistyksen perustava kokous pidettiin Mickelsonin talossa marraskuun 19 päivänä vuonna 1905, 110 vuotta sitten. Yhdistys on kokenut olemassaolonsa aikana niin myrskyjä kuin leppoisampia aikoja. Se on taivaltanut läpi sotien, pula-ajan, lamojen ja aatteellisten ristiriitojen. Mutta se on selvinnyt näistä kaikista entistä varmempana siitä, että työväenliike ei ole menettänyt merkitystään. Sitä tarvitaan yhä. Siksi voimmekin hyvillä mielin juhlia 110-vuotista taivaltamme ensi marraskuussa. Aatteemme ei ole vanhanaikainen vaan aina uusissa ja uusiutuvissa oloissa yhteiskuntamme tarvitsee sosialidemkraattisia arvoja; Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat aatteemme tukipilareita. Vasta sitten kun nämä sosialidemokratian perusarvot toteutuvat kaikkialla, on työmme tehty ja voimme levätä.

Arvoisat juhlijat ja toverit

Toivotan teille vielä kerran Hyvää Vappua, Hyvää työväen juhlapäivää ja aurinkoista kesää

12